Základní škola Chomutov, Školní

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola – klíč pro život

Přihlášení

Staré stránky byly přesunuty do archívu.

Šikovné ruce ve školce

– kategorie:

Dne 20. 10. 2009 se kroužek „Šikovných rukou“ byl ukázat v MŠ Vodních staveb, ve které prací zahájil spolupráci. Svojí zručnost žáčci a žákyně ukázali při práci s keramickou hlínou, ze které vyráběli hlavu pro skřítka. Děti se práce nebály a hned se do ní s chutí pustily. Všem se hlava pro skřítka povedla. Děkujeme paní učitelce Koblicové za užitečné rady při práci s hlínou. Těšíme se na další spolupráci.

Renata Moravčíková

Sběr druhotných surovin

– kategorie:

Od listopadu začínáme sbírat a třídit papír, víčka od PET lahví a hliník. Vše bude vybíráno každé úterý ráno od 7.30 h ve vestibulu školy u sborovny – paní učitelka Martina Nováková. Větší množství papíru je třeba domluvit předem.

Žáci prvního stupně

Papír a víčka budou odevzdávány v budově 2. stupně u paní učitelky Nováková. Hliník u paní učitelky Hany Macháčkové na 1. stupni.

Škola je opět zapojena do projektu a soutěže Recyklohraní

– kategorie:

S novým školním rokem se naše škola opět zapojila do soutěže zaměřené na třídění odpadů a recyklaci. Do školy byly instalovány kontejnery na elektroodpad. Škola tedy vybírá vybité baterie, nefunkční a nepoužitelné feny, mixery, větráčky, MP3, diktafony, rádia, telefony, PC, LCD a další elektroniku do velikosti PC monitorů. Za odevzdaný elektroodpad škola získává body, za které pak žáci mohou získat odměny v podobě fotoaparátů, nových elektrozařízení, dataprojektor a jiné.

Hodiny fyziky tradičně i netradičně

– kategorie:

Nejlepší možností, jak přimět žáčky pochopit a mít rád nový předmět je spojit drilování s praktickým prováděním pokusů a prací ve skupině. K tomu nám pomáhá pomůcka Nadačního fondu Veolia Voda Vodní kufřík, spousta elánu a nadšení. Na našich stránkách Vás budeme pravidelně informovat pomocí fotografií, jak v hodinách fyziky pracujeme.

Mexické dny

– kategorie:

V pondělí 19. 10. 2009 se žáci třídy 6. D zúčastnili projektu s názvem Mexické dny, který připravily paní učitelky Martina Nováková a Marcela Demková ve spolupráci s učitelkami Základní školy Akademika Heyrovského v Chomutově.

Exkurze v teplárnách – United Energy… Tepelná pohoda

– kategorie:

Žáci 9. A a B se v pátek 15. 10. 2009 podívali na provoz tepláren v Komořanech. Celá exkurze začala poučením o bezpečnosti v provozu a „vyfasováním“ ochranných pomůcek. Pak se polovina party vydala na prohlídku areálu a dispečinku. Druhá polovina zůstala v zasedací místnosti, kde byla připravena přednáška o energetice u nás a ve světě. Součástí výukového bloku byla i soutěž na PC. Nejlepší žáci byli odměněni věcnými dary.

Myšlenkové mapy Země v 6. A

– kategorie:

Dnes se žáci 6. A pokusili o svou první myšlenkovou mapu (alespoň první v hodinách zeměpisu) na téma Planeta Země. Pracovali v malých skupinách a během necelé vyučovací hodiny zvládli svůj úkol perfektně se spoustou dobrých nápadů.

Projekt Spolu s vodou

– kategorie:

Ve spolupráci s Nadačním fondem Veolia Voda, statutárním městem Chomutov a organizací Ku Prospěchu vznikl projekt, do něhož jsme se společně zapojili. V první fázi jsme na školním pozemku vysadili stromky a keře, které se stanou součástí nově vznikající naučné stezky.

Beseda EKO-KOMu

– kategorie:

Ve dnech 1. 10. a 5. 10. 2009 se žáci celé školy zúčastnili cyklu přednášek firmy EKO-KOM na téma třídění odpadů a recyklace. Formou přednášky, her a soutěží měli žáci možnost získat povědomí o závažnosti odpadů a možnostech recyklace.

Bořeň 2009

– kategorie:

Po roce vyrazili v pondělí 5. 10. deváté třídy na přírodovědnou exkurzi do Bíliny a především na Bořeň. Oproti loňsku nám počasí přálo, takže po výstupu na skalnatý vrchol jsme si mohli dopřát kruhový výhled na České středohoří a Mosteckou pánev. Krušné hory se bohužel ztrácely v šedivém oparu.