Základní škola Chomutov, Školní

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola – klíč pro život

Přihlášení

Staré stránky byly přesunuty do archívu.

Fotografie z kroužků

– kategorie:

Fotografie z kroužků výtvarné výchovy a keramiky paní učitelky Jany Šťastné.

Halloweenské spaní ve škole s 5. A

– kategorie:

Na začátku měsíce listopadu uskutečnila 5. A spaní ve škole, na které se moc těšila. Účelem akce bylo, aby mohly být děti spolu i chvilku v mimoškolním čase. Jak tyto chvíle vyplní, záleželo jen na nich. Některé děti přišly v halloweenských maskách. Mohly si s sebou přinést oblíbené hry a zahrát si je s kamarády nebo se vyřádit při vybíjené, košíkové či fotbalu v tělocvičně. A skutečně téměř všechny děti chtěly celý večer sportovat. Večerní program vyvrcholil oblíbenou stezkou odvahy. Ráno se všichni rozcházeli trošku unavení, ale spokojení.

Výsledky soutěže T–PROFI

– kategorie:

9. listopadu 2016 se u příležitosti konání Výstavy Vzdělávání 2017, kterou pořádala Okresní hospodářská komora v Chomutově, uskutečnilo krajské kolo soutěže Talenty pro firmy „T–PROFI“. Pět větších měst zde reprezentovala družstva složená ze šesti chlapců: třech žáků 5. tříd ZŠ a třech středoškoláků. Chomutov statečně hájili žáci Základní školy Školní, kteří se se svými staršími kamarády umístili na krásném třetím místě. Byl to Šimon Sedláček z 5. A, Petr Janoušek z 5. C a Daniel Kratochvíl z 5. D.

Exkurze třídy 8. B na ESOZ v Chomutově

– kategorie:

V pátek 11. listopadu 2016 byla naše třída 8. B s paní učitelkou třídní Věrou Bednářovou na exkurzi, jejímž tématem byly Obnovitelné zdroje energie. Šli jsme na ESOZ Na Průhoně v Chomutově, kde jsme se učili o druzích energie s panem učitelem školy Jiřím Bednářem. Vyzkoušeli jsme si různá cvičení a také práci s měřicími přístroji. Dozvěděli jsme se spoustu nových zajímavostí. Též jsme si mohli vyzkoušet, jakou máme energii kolem sebe. Exkurze se nám velice líbila a rádi bychom se sem podívali znovu a vyzkoušeli si další fyzikální jevy.

Revolution Train (Protidrogový vlak)

– kategorie:

Žáci 7. A a 7. D se díky interaktivním technologiím stali aktivně součástí příběhu o příčinách, vývoji a důsledcích drogové závislosti. Děti měly například možnost nahlédnout do míst jako je drogové doupě, být svědky automobilové havárie v důsledku zneužití drog nebo vyšetřovat případ distribuce návykových látek. Celý tento projekt je velmi dobře propracován a všichni jsme si z toho, co jsme viděli, vzali ponaučení.

Salvy smíchu, které nebraly konce, aneb beseda s Adolfem Dudkem, ilustrátorem dětských knih

– kategorie:

Jak jinak vyjádřit zážitek, který pro nás připravila SKKS Chomutov a paní učitelka Martina Nováková. V úterý 8. listopadu 2016 jsme byli klasicky připraveni na odpolední vyučování, výtvarnou výchovu. Ne, že by nás výtvarka nebavila, ale tohle… to jsme opravdu nečekali.

Beseda o šikaně a využívání sociálních sítí

– kategorie:

Ve čtvrtek 3. listopadu 2016 se žáci sedmých tříd zúčastnili přednášky na téma šikana a užívání sociálních sítí, především nebezpečné umisťování fotek a příspěvků na Facebook. Speciální pedagožka ze všehrdské věznice děti poučila o nevhodném chování ke spolužákům a vysvětlila jim, jaké fatální následky může šikana ve skutečnosti mít. Dále se žáci dozvěděli, jak se může člověk následkem užívání drog snadno dostat do vězení. Na závěr si jeden z dobrovolníků vyzkoušel poutání při převozu odsouzených.

Věznice Všehrdy

– kategorie:

Dne 1. listopadu 2016 navštívili žáci devátých ročníků Věznici Všehrdy. Hlavním tématem přednášky bylo vězeňství. Speciální pedagožka z výkonu trestu nás seznámila s celým chodem věznice, výkonem trestního opatření u mladistvých odsouzených a s výkonem trestu dospělých odsouzených. Zástupce vedoucího oddělení vězeňské stráže žákům přiblížil práci příslušníků. Velmi zajímavá byla beseda s odsouzenými a na závěr prohlídka prostor věznice.

Beseda 2. A a 2. B

– kategorie:

Žáci 2. A a 2. B se zábavnou formou přesvědčili, že malovat umí každý. Učitelem jim byl ilustrátor A. Dudek.

Výsledky přijímacího řízení absolventů naší školy ve školním roce 2015/2016

– kategorie:

V loňském školním roce ukončilo povinnou školní docházku celkem 60 žáků. Z nich odešlo studovat: