Základní škola Chomutov, Školní

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola – klíč pro život

Stravování

– kategorie:

Školní jídelna se řídí vyhláškou o školním stravování č. 463/2011. Tato vyhláška stanovuje věkové skupiny strávníků dosaženého věku v daném školním roce. Dosáhne-li žák daného věku ve školním roce (rozumí se od 1. 9. do 31. 8.) platí za oběd cenu uvedenou v tabulce.

Ceny platné od 1. 9. 2017
7–10 let 21 Kč
11–14 let 24 Kč
15 let a více 30 Kč
zaměstnanci 22 Kč  + 8 Kč z FKSP
čipová karta 50 Kč

V případě nepřítomnosti žáka ve škole je nutno odhlásit objednané obědy. Nárok na dotovaný oběd má žák pouze 1. den nemoci, v ostatní dny nepřítomnosti se nejedná o školní stravování.

Odhlásit obědy je možno osobně u vedoucí školní jídelny nebo telefonicky na čísle 474 629 221 jeden den předem. Peníze za odhlášené obědy se převádějí na další měsíc. Rodiče nahlásí včas ukončení nemoci dítěte a popřípadě zruší odhlášení obědů.

Výdej oběda probíhá od 11.45 do 13.45. Strávníkům, kteří nebudou mít s sebou čipovou kartu, nebude oběd vydán. Náhradní kartičku na výdej oběda je možno vyzvednout od 7–10 hodin u vedoucí školní jídelny.

Platby obědů se provádí v hotovosti, vždy jeden den předem v tyto hodiny (informace o platbě obědů přes bankovní účet):

pondělí–pátek 7–10 h

Úplný vnitřní provozní řád školní jídelny je v přiloženém souboru.

PřílohaVelikost
Přihláška ke stravování125.09 KB
Vnitřní provozní řád školní jídelny287.76 KB