Základní škola Chomutov, Školní

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola – klíč pro život

Výsledky přijímacích zkoušek do 6. ročníku

– kategorie:

V přijímacím řízení do 6. ročníku s rozšířeným počtem hodin matematiky uspěli a byli přijati žáci s čísly:

1, 2, 3, 7, 8, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 33, 34, 36, 38, 39, 41, 42, 44, 46, 47, 48, 51

Blahopřejeme

Vlasta Marková