Základní škola Chomutov, Školní

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola – klíč pro život

Logopedická péče

– kategorie:

Jde o individuální hodinu, na které děti rozvíjí svou slovní zásobu, učí se správné výslovnosti hlásek a jak dobře artikulovat.