Základní škola Chomutov, Školní

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola – klíč pro život

Vodácký kurz 2017

– kategorie:

Tradičního červnového sjíždění řeky Ohře se ve dnech 14. –16. června zúčastnilo 25 žáků z devátých tříd. Akce proběhla za krásného slunečného počasí, které přímo vybízelo k pobytu u vody. Té nebylo vzhledem k dlouhotrvajícímu suchu v korytě řeky mnoho. Avšak právě proto byly některé pasáže řeky pro mladé vodáky obtížnější. Z vody vyčuhovaly záludné kameny a pod hladinou se skrývaly zrádné mělčiny. A tak tu a tam některá z lodí uvízla nebo se posádka z lodi vyklopila. Nejdramatičtější chvíle zažili žáci v peřeji na Hubertusu. Nájezd do peřeje ztěžoval právě zmiňovaný nízký stav vody. A tak o první část eskymáckého obratu nebyla nouze. Děti poznaly, že plavání v proudu není vůbec jednoduché. Přesto všechny nástrahy řeky a pobytu v přírodě přečkaly bez úhony.

Čas na souši děti trávily stanováním, hrami na hřišti a posezením u táborového ohně. Vodácký kurz byl pro mnohé zkušeností plnou nových zážitků a možná i inspirací pro blížící se prázdniny. Takže někdy zase na vodě. Ahoj!

Luděk Hrbek