Základní škola Chomutov, Školní

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola – klíč pro život

Hodina moderní chemie

– kategorie:

Dne 13. března měli žáci osmých a devátých tříd netradiční hodiny chemie. Na pozvání učitelů chemie přijeli se svým projektem Hodina moderní chemie studenti z Vysoké školy chemicko – technologické v Praze. Žákům osmých tříd formou zajímavých pokusů představili některé běžné prvky a sloučeniny. Kapalný dusík nebo pevný oxid uhličitý viděla většina žáků na vlastní oči poprvé. Očekávaným vrcholem této hodiny byla zmrzlina vyrobená za pomoci kapalného dusíku. Barvu a příchuť zmrzliny si mohli žáci zvolit sami. Hodina pro deváťáky byla zaměřená na chemii a životní prostředí. V části hodiny lektoři žákům prakticky ukázali, jak se upravuje pitná nebo čistí odpadní voda. Druhá část hodiny byla zaměřená na odpady. Žáci se dozvěděli, že například běžně používané igelitové tašky nebo plastové obaly lze nahradit materiály, které jsou vyrobené z přírodních látek mnohem šetrnějších k životnímu prostředí. Například „igelitky“ z bramborového nebo kukuřičného škrobu mají zřejmě budoucnost.

Luděk Hrbek