Základní škola Chomutov, Školní

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola – klíč pro život

Zkrácené vyučování

– kategorie:

Dne 12. září 2018 končí vyučování prvního i druhého stupně v 11.45.