Základní škola Chomutov, Školní

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola – klíč pro život

Netradiční hodiny přírodopisu

– kategorie:

Regionální geologie je součástí náplně učiva přírodopisu pro devátý ročník. Proto v rámci výuky navštívili naši deváťáci depozitář minerálů, hornin a paleontologických exponátů Oblastního muzea v Chomutově. Náš průvodce, Ing. Ondráček, dětem ukázal významné minerály a horniny Krušných a Doupovských hor a podkrušnohorských uhelných pánví. Děti mohly obdivovat krásu achátů a jaspisů, které se těžily ve středověkých dolech v nedalekém Ciboušově u Klášterce nad Ohří a za vlády Karla IV. byly použity k výzdobě kaple svatého Kříže na Karlštejně a Svatováclavské kaple v chrámu sv. Víta v Praze. Líbila se i unikátní sbírka sádrovců z vlastnictví hraběte Silva­‑Taroucy nebo lebka srstnatého nosorožce. K překvapení dětí je nejvzácnějším minerálem sbírek na první pohled obyčejný kámen zvaný čermíkit. Minerál byl pojmenován podle obce Čermníky, jediném nalezišti tohoto minerálu na světě. Naleziště však zaniklo zatopením vodou po stavbě Nechranické přehrady. Žáci se také dověděli, že se v minulosti rašelina dobývaná na krušnohorských rašeliništích používala jako palivo v domácnostech podobně, jako se dnes používá hnědé uhlí. Pro děti byla návštěva depozitáře příjemným zážitkem a obohacením jejich znalostí v oboru geologie.

Žáci 8. D navštívili v rámci výuky přírodopisu Podkrušnohorský zoopark. Terénní výuka byla zaměřena na savce. Podzim je pro některé savce obdobím říje, pro jiné zase přípravou na zimní spánek. Žáci pozorovali chování zvířat a zjišťovali o nich údaje z informačních tabulí. Vše pak zapisovali do pracovních listů. Prohlédli si také hřbitov zvířat, za jejichž vyhynutím stojí nesmyslné činy člověka. Ze savců zde našli například pratura nebo australského vakovlka. Pro děti byla tato zoologická vycházka zajímavým zpestřením výuky a pro některé z nich i hodnotným sportovním výkonem.

Luděk Hrbek, učitel přírodopisu