Základní škola Chomutov, Školní

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola – klíč pro život

Projekt Podílej se

– kategorie:

Na naší skole byl schválen návrh projektu Podílej se, který garantuje firma Agora Central Europe. V rámci tohoto projektu byly vybrány celkem tři návrhy. Cílem projektu je vybavit třídu pomůckami tak, aby ji mohli žáci a jejich rodiče i široká veřejnost v odpoledních hodinách využít k přípravě na vyučování a také k nápravě problémů, se kterými se žáci potýkají. Rodiče i děti budou mít možnost zdarma navštěvovat tuto učebnu v odpoledních hodinách (13.30–15 hodin) každý týden vždy v pondělí a ve středu a jednou za čtrnáct dní také v pátek.

V zájmu lepší organizace doporučujeme zájemcům předem svůj záměr domluvit na telefonním čísle 603 179 494. Kapacita učebny je maximálně dvacet osob.