Základní škola Chomutov, Školní

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola – klíč pro život

Výuka

Kartičky nám pomáhají při výuce

– kategorie:

Názornost ve výuce, změna a oživení aktivit spojených s výukou se vyplácí.

Naším velkým pomocníkem jsou obyčejné kartičky, které v tomto školním roce opět nalezly své využití. V předchozích letech jsme z nich vyráběli pexesa, domino nebo kartičky otázek a odpovědí, které jsme používali při školních soutěžích.

Kroužek Zůstaňte s námi po škole (Buď online ve světě práce)

– kategorie:

Tento kroužek vedou paní učitelky Hrazdirová a Prokopcová. Chodí sem děti z různých tříd a mohou přivést i své sourozence. Paní učitelky nám k tvoření pouštějí písničky a my si můžeme vyrobit například z hmoty Fima, co chceme. Například tvoříme malá zvířátka, naušnice pro maminky a spoustu dalších věcí. Je to hezky strávený čas po škole. Kroužek si užíváme a už teď se těšíme, co si zase příště vyrobíme.

Netradiční hodina výtvarné výchovy v 5. D

– kategorie:

Logopedická péče

– kategorie:

Jde o individuální hodinu, na které děti rozvíjí svou slovní zásobu, učí se správné výslovnosti hlásek a jak dobře artikulovat.

Hodina Člověk a svět v 2. D

– kategorie:

Děti si zábavně procvičily části lidského těla. Hodina se jim líbila a velmi je bavila.

Tělesná výchova hravě i zdravě

– kategorie:

Rádi sportujeme, hrajeme si, řádíme, soutěžíme, ale i spolupracujeme. Tělesná výchova nás baví, protože jsme dobrá parta, umíme si ze sebe udělat legraci a překovat překážky. Když se nám nedaří, tak si pomůžeme a podpoříme se. To jsme my, strašidla z 5. C.

Slepé mapky a bystří žáci

– kategorie:

Tímto prohlašuji, že žáčci v 5. A jsou pěkní zvědavci, lovci informací, zajímavostí a kuriozit. Jen tak nějaká odpověď je neuspokojí a rozhodně není jednoduché učit v této třídě pouhé základy. Snad každé téma, které nakousneme, je rozpitváno až k hranicím, které jsou nad vědomosti mé a mnohdy i kamarádky učebnice.

Zdroje energie aneb troška praxe neuškodí

– kategorie:

Práce s třídou 5. A není vůbec jednoduchá. Zvládnout s nimi jednotlivá témata, která se týkají přírodovědy a vlastivědy, není jen tak. Odpovídat na jejich všetečné otázky k tématům je mnohdy nadlidský úkol. Za mnoho let praxe jsem takto „encyklopedickou“ třídu snad nezažila. Až mne zaráží, kolik informací se do tak malých hlaviček vejde a jaký přehled mají. Co by však byly vědomosti bez praxe…  

Speciálně pedagogická náprava na naší škole

– kategorie:

Na naší škole některé děti navštěvují speciálně pedagogickou nápravu. Jde se o individuální hodinu, která je většinou po vyučování. Děti pracují se speciálním pedagogem. Procvičují si hravou formou třeba kognitivní funkce – paměť, myšlení, zrakové a sluchové vnímáni, soustředění, ale i jemnou a hrubou motoriku.

Iveta Tremlová

Fotografie z kroužků

– kategorie:

Fotografie z kroužků výtvarné výchovy a keramiky paní učitelky Jany Šťastné.