Základní škola Chomutov, Školní

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola – klíč pro život

Výuka

Logopedická péče

– kategorie:

Jde o individuální hodinu, na které děti rozvíjí svou slovní zásobu, učí se správné výslovnosti hlásek a jak dobře artikulovat.

Hodina Člověk a svět v 2. D

– kategorie:

Děti si zábavně procvičily části lidského těla. Hodina se jim líbila a velmi je bavila.

Tělesná výchova hravě i zdravě

– kategorie:

Rádi sportujeme, hrajeme si, řádíme, soutěžíme, ale i spolupracujeme. Tělesná výchova nás baví, protože jsme dobrá parta, umíme si ze sebe udělat legraci a překovat překážky. Když se nám nedaří, tak si pomůžeme a podpoříme se. To jsme my, strašidla z 5. C.

Slepé mapky a bystří žáci

– kategorie:

Tímto prohlašuji, že žáčci v 5. A jsou pěkní zvědavci, lovci informací, zajímavostí a kuriozit. Jen tak nějaká odpověď je neuspokojí a rozhodně není jednoduché učit v této třídě pouhé základy. Snad každé téma, které nakousneme, je rozpitváno až k hranicím, které jsou nad vědomosti mé a mnohdy i kamarádky učebnice.

Zdroje energie aneb troška praxe neuškodí

– kategorie:

Práce s třídou 5. A není vůbec jednoduchá. Zvládnout s nimi jednotlivá témata, která se týkají přírodovědy a vlastivědy, není jen tak. Odpovídat na jejich všetečné otázky k tématům je mnohdy nadlidský úkol. Za mnoho let praxe jsem takto „encyklopedickou“ třídu snad nezažila. Až mne zaráží, kolik informací se do tak malých hlaviček vejde a jaký přehled mají. Co by však byly vědomosti bez praxe…  

Speciálně pedagogická náprava na naší škole

– kategorie:

Na naší škole některé děti navštěvují speciálně pedagogickou nápravu. Jde se o individuální hodinu, která je většinou po vyučování. Děti pracují se speciálním pedagogem. Procvičují si hravou formou třeba kognitivní funkce – paměť, myšlení, zrakové a sluchové vnímáni, soustředění, ale i jemnou a hrubou motoriku.

Iveta Tremlová

Fotografie z kroužků

– kategorie:

Fotografie z kroužků výtvarné výchovy a keramiky paní učitelky Jany Šťastné.

Výuka fyziky (výběr z praktických cvičení)

– kategorie:

V rámci výuky fyziky se žáci nejen seznamují s fyzikálními jevy, se kterými se v praktickém životě mohou běžně setkat, ale také si i prakticky vyzkouší měření elektrických i neelektrických fyzikálních veličin. Se zájmem též zkoumají chování těles v kapalinách a odvozují, kdy se těleso potápí, plove či se vznáší. Na chvíli se stávají i meteorology nebo si mohou pomocí zvukoměru změřit, jaké intenzitě hluku jsou vystaveni při poslechu své oblíbené hudby.

Vůně a smrad, světlo a tma, teplo a chlad

– kategorie:

Již poněkolikáté navštívili naši školu lektoři z Vysoké školy chemicko­‑technologické v Praze s programem Hodina moderní chemie. Tentokrát žákům osmých a devátých tříd přiblížili vlastnosti některých významných prvků a sloučenin zajímavými pokusy, ve kterých hrály hlavní roli světlo, teplota a vůně. Zajímavé byly zejména pokusy se suchým ledem (oxid uhličitý), kapalným dusíkem nebo střelným prachem. I z několika obrázků z této akce je patrné, že hodiny plné pokusů stály zato.

Náš salát… jak se vaří ve 4. C

– kategorie:

Kluci i holky ze 4.C se pokoušeli získat mlsný jazýček paní učitelky svým kuchařským uměním. Připravili ovocné a zeleninové saláty všech chutí a zářivých barev.