Základní škola Chomutov, Školní

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola – klíč pro život

Výuka

Hvězdy

– kategorie:

Žáci 5. C se díky modelům názorně seznámili s obíháním Země kolem Slunce. Pohráli si s pexesem planet a vytvořili si vlastní promítačku souhvězdí. Ta si poté v zatemněné místnosti promítali na strop.

Inženýrské řešení problému

– kategorie:

V úterý 12. ledna si žáci 7. D mohli, stejně jako žáci 6. A, vyzkoušet metodu Inženýrského řešení problému. Žákům byl zadán stejný úkol, měli ze špejlí, lepící pásky a kancelářského papíru postavit most, který unese plastovou lahev s vodou. Všem se úkol moc líbil a s chutí se do úkolu pustili. Mosty se jim moc povedly a obzvlášť žákům Honzovi Novákovi a Davidovi Hudákovi. Jejich most byl tak pevný, že unesl i aktovku.

Stavba mostů

– kategorie:

Ve čtvrtek 17. prosince 2015 měly děti z 6. A v rámci pracovních činností, možnost zkusit výukovou metodu inženýrské řešení problému. Tato metoda je blízká metodě projektového vyučování, kde se žáci aktivně zapojují do řešení problému. Cílem je, aby žáci jednotlivými kroky dokázali vyřešit určitý problém (úkol). Snahou bylo, aby účinně spolupracovali ve skupině a vnímali jednotlivé role.

Matematické triky

– kategorie:

Matematické hry a triky si díky projektu vyzkoušela 5. C. V uplynulém týdnu se nestačili žáci divit, jak jdou některé zdánlivě těžké příklady jednoduše vypočítat. Většina triků a her se týkala násobení a dělení a při střídání u interaktivní tabule se nestačili divit ani deváťáci z matematické třídy.

Třídění odpadu

– kategorie:

Dobrý večer.
U nás v družině každý ví,
kam odpadky vyhodí.
Třídit odpad není žádná fuška,
nám totiž stačí jen papír a tužka.

Zdravá svačinka aneb veselé kuchtění

– kategorie:

Že v hodinách pracovních činností nemusíme jen lepit a stříhat, jsme se přesvědčili ve středu 4.11.2015. Spojili jsme své síly, vyprázdnili maminkám spíže, vykoupili obchody se zeleninou a přepnuli režim na program „KREATIVITA“.

 

Fyzika nás baví

– kategorie:

Nový předmět na druhém stupni není pro nás překážkou. Naopak v hodinách se sice učíme spoustu nových pojmů, zákonitostí a pravidel, ale díky paní asistentce Terezce a paní učitelce nás hodiny baví a učivu rozumíme. V hodinách provádíme pokusy a měření jako v nějaké alchymistické laboratoři. Atomy a molekuly už také nejsou žádnou záhadou, umíme i opravit chybičky a správně doplnit jednotlivé částečky tak, aby vznikl atom nebo zadaný iont.

Divadlo v přírodě

– kategorie:

Dne 26. 9. jsme s družinou zhlédly Divadlo v přírodě, které se odehrávalo ve Staré Vsi. Za dětmi přijeli herci z teplického divadla Divadlo Krabice a zahráli dětem pohádku Indiánka Janka. Po skončení pohádky měli všichni účastníci této akce možnost projít a prohlédnout si přírodní skanzen.  

Beseda o Finsku ve 4. C

– kategorie:

Ve třídě 4. C proběhla beseda o Finsku po návratu Mgr. Michaely Hoškové ze stáže. Paní učitelka vyprávěla dětem nejen o návštěvě vesničky Santa Clause, severního polárního kruhu a arktického muzea, ale také o tom, jak to chodí na tamních školách. Žáci nakonec vybrali pár věcí, které by mohli fungovat i u nás. Byla to především důvěra, která se ve Finsku prolíná do všech činností. Dále by se všem líbily delší přestávky, které mohou žáci ve Finsku trávit venku na volně dostupných sportovištích.

Výtvarná výchova v 1. D jinak

– kategorie:

Že „výtvarka“ nemusí být jen nuda v lavicích, přesvědčili se prvňáčci z 1. D. Za krásného slunného počasí vyrazili vyzbrojeni bublifuky na školní zahradu, kde barevnými bublinami pokryli čtvrtky. Moc je to bavilo. Jejich maminky, které musely prát oblečení, jistě o něco méně. Další den děti dotvořily obrázky vesmírnými raketami a planetami. Vznikla krásná a nápaditá dílka.