Základní škola Chomutov, Školní

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola – klíč pro život

Školní akce

Škola je opět zapojena do projektu a soutěže Recyklohraní

– kategorie:

S novým školním rokem se naše škola opět zapojila do soutěže zaměřené na třídění odpadů a recyklaci. Do školy byly instalovány kontejnery na elektroodpad. Škola tedy vybírá vybité baterie, nefunkční a nepoužitelné feny, mixery, větráčky, MP3, diktafony, rádia, telefony, PC, LCD a další elektroniku do velikosti PC monitorů. Za odevzdaný elektroodpad škola získává body, za které pak žáci mohou získat odměny v podobě fotoaparátů, nových elektrozařízení, dataprojektor a jiné.

Mexické dny

– kategorie:

V pondělí 19. 10. 2009 se žáci třídy 6. D zúčastnili projektu s názvem Mexické dny, který připravily paní učitelky Martina Nováková a Marcela Demková ve spolupráci s učitelkami Základní školy Akademika Heyrovského v Chomutově.

Exkurze v teplárnách – United Energy… Tepelná pohoda

– kategorie:

Žáci 9. A a B se v pátek 15. 10. 2009 podívali na provoz tepláren v Komořanech. Celá exkurze začala poučením o bezpečnosti v provozu a „vyfasováním“ ochranných pomůcek. Pak se polovina party vydala na prohlídku areálu a dispečinku. Druhá polovina zůstala v zasedací místnosti, kde byla připravena přednáška o energetice u nás a ve světě. Součástí výukového bloku byla i soutěž na PC. Nejlepší žáci byli odměněni věcnými dary.

Projekt Spolu s vodou

– kategorie:

Ve spolupráci s Nadačním fondem Veolia Voda, statutárním městem Chomutov a organizací Ku Prospěchu vznikl projekt, do něhož jsme se společně zapojili. V první fázi jsme na školním pozemku vysadili stromky a keře, které se stanou součástí nově vznikající naučné stezky.

Beseda EKO-KOMu

– kategorie:

Ve dnech 1. 10. a 5. 10. 2009 se žáci celé školy zúčastnili cyklu přednášek firmy EKO-KOM na téma třídění odpadů a recyklace. Formou přednášky, her a soutěží měli žáci možnost získat povědomí o závažnosti odpadů a možnostech recyklace.

Bořeň 2009

– kategorie:

Po roce vyrazili v pondělí 5. 10. deváté třídy na přírodovědnou exkurzi do Bíliny a především na Bořeň. Oproti loňsku nám počasí přálo, takže po výstupu na skalnatý vrchol jsme si mohli dopřát kruhový výhled na České středohoří a Mosteckou pánev. Krušné hory se bohužel ztrácely v šedivém oparu.

Běh pro zdraví

– kategorie:

V rámci prevence rizikového chování se Základní škola v Chomutově ve Školní ulici, zaměřila na pozitivní nastavení hodnotových žebříčků a prožitků. Cílem je seznámit žáky školy s aktivitami podporujícími zdravý životní styl a nabídnout smysluplné využití volného času.

Žáci již navštívili místní sportovní centra, brázdili hladinu Kamencového jezera na dračích lodích, žáci 6.ročníků tráví 3 dny na zážitkovém kurzu v Lubenci a děti z 1. stupně absolvují výukové programy v Podkrušnohorském zooparku.

Poprvé ve škole... 2009

– kategorie:

1. září začal další školní rok a jako obvykle byl tento den nejvýznamnější pro nové prvňáčky. Tentokrát je ještě doprovodili rodiče až do třídy a jak je na naší škole zvykem, přivítat je přišli čerství deváťáci.

1. A

Projekt Čtenářství

– kategorie:

Projekt se uskutečnil díky dotaci ve výši 46 800 Kč poskytnuté Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Motto projektu

Čtení je bránou k vědění, aneb tu knihu si musím přečíst.

Cíle projektu

  • zmapovat, o čem by žáci rádi četli
  • vybavit školní knihovnu zajímavými knihami
  • naučit žáky pracovat s literárním textem

Druhé třídy vyjely do školy v přírodě

– kategorie:

Ve dnech 23.–30. dubna vyjely žáci z 2. A a 2. B do školy v přírodě v Žihli. Počasí jim přálo a tak si děti mohly díky spoustě připravených akcí odvézt hodně pěkných zážitků. Z pohledu jich samotných to vypadalo (fotografie) asi takhle: