Základní škola Chomutov, Školní

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola – klíč pro život

Školní akce

Projekt Čtenářství

– kategorie:

Projekt se uskutečnil díky dotaci ve výši 46 800 Kč poskytnuté Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Motto projektu

Čtení je bránou k vědění, aneb tu knihu si musím přečíst.

Cíle projektu

  • zmapovat, o čem by žáci rádi četli
  • vybavit školní knihovnu zajímavými knihami
  • naučit žáky pracovat s literárním textem

Druhé třídy vyjely do školy v přírodě

– kategorie:

Ve dnech 23.–30. dubna vyjely žáci z 2. A a 2. B do školy v přírodě v Žihli. Počasí jim přálo a tak si děti mohly díky spoustě připravených akcí odvézt hodně pěkných zážitků. Z pohledu jich samotných to vypadalo (fotografie) asi takhle:

Kytarový kroužek

– kategorie:

Žáci kytarového kroužku ze šestých tříd ukončili letos činnost svého kroužku v pondělí 8.6. velkým muzicírováním u paní učitelky Hany Macháčkové na zahradě. Hráli jsme pro radost celé zahrádkářské kolonie a sklidili jsme i několik pochval. Samozřejmě nechyběl ani ohníček a opékaní buřtů. Přesto, že mělo pršet, nám se vydařilo velmi příjemné odpoledne.

Bambiriáda 2009

– kategorie:

V pátek 5. 6. se několik tříd druhého stupně zúčastnilo Bambiriády na Kamencovém jezeře. Třídy 6. A, 7. A a 8. A navíc v rámci soutěže prezentovali jednu ze zemí Evropské unie, konkrétně Řecko, Španělsko a Maltu. Po prezentacích (fotografie) jednotlivých států se všichni podíleli na Obhozu jezera vajíčkem. Do finálových prezentací postoupily prezentace Španělska a Malty, které nakonec skončily na druhém a třetím místě.

7. A na dračí lodi

– kategorie:

V úterý 2. června vyrazila 7. A, i když jen ve dvou třetinovém složení, na Kamencové jezero vyzkoušet dračí loď. Vyjížďku po jezeře nepokazila ani krátká, ale prudká přeháňka.

9. C pomáhala s organizací pálení čarodějnic

– kategorie:

Ve čtvrtek 28.4. 2009 se několik vybraných žáků účastnilo Pálení čarodějnic v MŠ Vodních staveb. Děti velmi ochotně pomáhaly s přípravou atrakcí a potom také se samotným provozem určitého stanoviště. K práci i k malým dětem měly moc hezký přístup. Dostaly pochvalu ode mne, ale i od všech paní učitelek i od paní ředitelky J. Škvorové. Navrch pak ještě malou, sladkou odměnu.

Renata Moravčíková

Den čarodějnic na prvním stupni

– kategorie:

Dne 24. 4. 2009 se uskutečnil na prvním stupni den čarodějnic. Akci pro děti připravili paní učitelky Jana Šťastná a Milena Bendová.

Děti soutěžily o co nejhezčí kostým čarodějnic, ale i černokněžníků, naučili se čarodějnickou hymnu, také dva tance – čivavu a čarovambu, soutěžil\ v různých úkolech po třídách, ale i ve dvojicích. Samozřejmě, že je čekala náležitá odměněna v podobě bonbónů a jiných dobrot, které vložili jako sponzorský dar rodiče.

Francie 2009

– kategorie:

Během velikonočních prázdnin byla podstatná část druhého stupně na krátkém poznávacím zájezdu ve Francii. Hlavním cílem třídenní cesty byla Paříž s jejími památkami (Eiffelova věž, Vítězný oblouk, Louvre a další), zámek ve Versailles, i když někteří se asi více těšili do Disneylandu, ve kterém jsme strávili poslední den.

Vybrané fotky z výletu jsou budou k prohlédnutí v galerii.

4. C s MŠ Vodních staveb v Zooparku

– kategorie:

Ve středu 8. 4. 2009 jsme s dětmi navštívili Lesopark v Chomutově za účelem předání tvrdého pečiva, které děti donesly. Počasí se nám na společný výlet moc vydařilo, a tak děti mohly nejenom nakrmit zvířátka, ale i vyzkoušet všechny atrakce, které jsou v parku nainstalovány. Povedlo se nám i z velké blízkosti prozkoumat páva, kterému se už nelíbilo ve voliéře a přišel mezi nás. Nádherný den plný kamarádů, společných radovánek se velmi vydařil. Těšíme se na další společnou akci.

Fotky z akce jsou v galerii.

6. B v lanovém centru

– kategorie:

V 7.15 ráno jsme se žáky sešli na hlavním nádraží v Chomutově. Když jsem zjistila, že jsou přítomni všichni, koupila jsem jízdenku a čekali jsme na vlak. Ten přijel na čas, 7.28, a my vyrazili. Ve vlaku byla velká zábava, měli jsme celý vagón pro sebe a neustále jsme se smáli a povídali si. Také jsme vybalili svačiny a provedli tzv. „sesterské dělení“. Když jsme vystoupili, vydali jsme se směrem k ŠVP Sklárna.