Základní škola Chomutov, Školní

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola – klíč pro život

Školní akce

Výlet do Prahy, aneb když je počasí proti vám

– kategorie:

Dne 6. 12. 2016 se žáci osmých tříd a několik deváťáků vydalo na předvánoční exkurzi do našeho hlavního města.

Vánoční besídka 2. D

– kategorie:

V pondělí 19. prosince měla naše třída vánoční besídku, kterou jsme nazvali Z pohádky do pohádky. Zazpívali jsme pohádkové písničky, zarecitovali básničky. Také jsme předvedli malé taneční vystoupení. Nakonec besídky se zazvonilo zvonečkem a přišel Ježíšek.

Veselé Vánoce přejí všichni z 2. D.

Vánoční tradice a zvyky

– kategorie:

V pátek 16. prosince a v pondělí 19. prosince 2016 proběhl ve třídách 2. A a B projektový den Vánoční zvyky a tradice, zima.

Vánoční turnaj ve stolním tenisu

– kategorie:

Netradiční hodiny tělesné výchovy prožili v pátek 16. prosince děti na druhém stupni ZŠ ve Školní ulici v Chomutově. Učitelé tělesné výchovy pro ně připravili turnaj ve stolním tenisu. Do organizace turnaje se zapojili také sami žáci, kteří pomáhali s přípravou hrací plochy, stavěním pingpongových stolů, zápisem výsledků do tabulek i fotodokumentací celé akce. Ti co nesoutěžili nebo nerozhodovali, podporovali své spolužáky fanděním. A jak to celé nakonec dopadlo? Zde jsou výsledky:

Vánoce v knihovně 2. D

– kategorie:

V pátek 16. prosince jsme si zpříjemnili předvánoční čas v knihovně. Vyprávěli jsme si o vánočních zvycích, tradicích a zazpívali si vánoční koledy. Nakonec si každý z nás půjčil zajímavou knížku na vánoční prázdniny.

Žáci 2. D

Na návštěvě střední průmyslové školy

– kategorie:

Dne 13. prosince jsme se s v čele s paní učitelkou Drobiličovou vydali na Střední průmyslovou a Vyšší odbornou školu v Chomutově. Po příchodu jsme se všichni odebrali do zdejší klubovny, kde se nás ujal milý a velmi sympatický pan ředitel Jan Lacina. Ten si pro nás připravil skvělou prezentaci a povídání. Vyprávěl nám nejen o SPŠ, ale i o ostatních středních školách. Prezentace zahrnovala i ukázky jednotlivých oborů na této škole. Celá třída pozorně naslouchala jeho slovům.

Mrazík

– kategorie:

Dne 13. prosince 2016 jsme třída 1. D navštívili baletní divadelní představení Mrazík. Naše první návštěva divadla se nám velmi líbila, nejvíce jsme se těšili na naší spolužačku Verunku Šťastnou, která zde účinkovala.

Ztracené Vánoce

– kategorie:

Dne 12. prosince 2016 proběhlo vánoční vystoupení naší školy s názvem Ztracené Vánoce. Pohádkou, nesoucí stejný název, zahájila třída 4. B s paní učitelkou Janou Šťastnou vánoční vystoupení. Následovaly anglické písně v podání dětí z kroužku angličtiny a taneční vystoupení dětí z kroužku aerobiku paní učitelky Zuzany Fučíkové. Vánoční atmosféru doplnily krásné písně  kytarového kroužku a několika dětí z 5. B paní učitelky Hany Macháčkové. Všem dětem děkujeme za účast a rodičům za podporu.

Anglický den ve 3. A

– kategorie:

Minulý týden proběhl ve třídě 3. A „anglický den“. Žáci se oblékli do tzv. school uniforms, které si vybrali. Ten den jsme napsali dopis do Belgie žákům Michiel a Tjerre, kteří ve škole vytvářeli prezentaci o České republice. Třeba se dočkáme i odpovědi.

Školní družina na výstavě o Vánocích

– kategorie:

Děti ze školní družiny se vydaly na prohlídku vánoční výstavy na radnici. Po prohlídce výrobků si prohlédly také vánoční náměstí, stromečky a stánky. Poté si zazvonily na zvoneček a tajně si něco přály.