Základní škola Chomutov, Školní

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola – klíč pro život

Školní akce

Exkurze 9. ročníků v Třídírně odpadů – Ekoselect a.s. Chomutov

– kategorie:

Ve středu 30. listopadu 2016 jsme byli na exkurzi ohledně třídění odpadu. Tato přednáška pro nás byla velmi zajímavá a poznali jsme prostředí, do kterého bychom se asi normálně nepodívali. Většina naší třídy si řekla, že by na takovém místě vážně skončit nechtěla. Viděli jsme například, jak se odpadky třídí přímo na páse. Byli jsme účastníky běžného provozu třídírny a docela silně to tam zapáchalo. Poté jsme se zvážili na váze pro nákladní automobily a zjistili jsme, kolik váží naše třída.

Kouzelné vánoční ponožky v 2. D

– kategorie:

V pátek navštívili 2. D čertice Belzebuba a dobrý anděl. Přinesli dětem velké překvapení – ponožkový adventní kalendář. Každý den až do Vánoc děti najdou v ponožce nějaké překvapení.

Prsty, dlaně… jdeme na ně

– kategorie:

Výtvarná výchova není jen o kreslení a malování. V hodinách se snažíme vnímat výtvarné umění jako celek. Dnes už víme, že budeme zkoušet mnoho nového a zajímavého. Naučíme se něco o barvách, barevných odstínech a stupních, o kompozici a výtvarných technikách.

Už víme, jaký je rozdíl mezi kresbou a malbou. Umíme vytvořit mozaiku nebo koláž.

Skokan třídy a skokani školy

– kategorie:

Snožmo, střídnonož, s meziskokem, bez meziskoku, vzad… takové a mnohé další způsoby přeskoků švihadla předvedly děti prvního stupně při sportovní soutěži Skokan školy dne 25. listopadu 2016. Svoje síly děti poměřily v rámci třídy a zároveň třídní kolektivy mezi sebou. Výsledky dokazují, že máme ve škole skvělé skokany.

Vánoční výstava školní družiny

– kategorie:

Naše školní družina spolu s dalšími připravila vánoční výstavu výrobků dětí. Všechny výrobky jsou tématicky zaměřeny na advent, Vánoce, zimu… Jsou k vidění v Rytířském sále radnice na náměstí 1. máje (podrobnější informace v příloze na pozvánce). Zveme tímto rodiče i děti k návštěvě výstavy.

Ukázka řecko-římského zápasu

– kategorie:

Dne 23. listopadu se děti ze školní družiny zúčastnily ukázky řecko-římského zápasu v městské sportovní hale.

Halloweenské spaní ve škole s 5. A

– kategorie:

Na začátku měsíce listopadu uskutečnila 5. A spaní ve škole, na které se moc těšila. Účelem akce bylo, aby mohly být děti spolu i chvilku v mimoškolním čase. Jak tyto chvíle vyplní, záleželo jen na nich. Některé děti přišly v halloweenských maskách. Mohly si s sebou přinést oblíbené hry a zahrát si je s kamarády nebo se vyřádit při vybíjené, košíkové či fotbalu v tělocvičně. A skutečně téměř všechny děti chtěly celý večer sportovat. Večerní program vyvrcholil oblíbenou stezkou odvahy. Ráno se všichni rozcházeli trošku unavení, ale spokojení.

Exkurze třídy 8. B na ESOZ v Chomutově

– kategorie:

V pátek 11. listopadu 2016 byla naše třída 8. B s paní učitelkou třídní Věrou Bednářovou na exkurzi, jejímž tématem byly Obnovitelné zdroje energie. Šli jsme na ESOZ Na Průhoně v Chomutově, kde jsme se učili o druzích energie s panem učitelem školy Jiřím Bednářem. Vyzkoušeli jsme si různá cvičení a také práci s měřicími přístroji. Dozvěděli jsme se spoustu nových zajímavostí. Též jsme si mohli vyzkoušet, jakou máme energii kolem sebe. Exkurze se nám velice líbila a rádi bychom se sem podívali znovu a vyzkoušeli si další fyzikální jevy.

Revolution Train (Protidrogový vlak)

– kategorie:

Žáci 7. A a 7. D se díky interaktivním technologiím stali aktivně součástí příběhu o příčinách, vývoji a důsledcích drogové závislosti. Děti měly například možnost nahlédnout do míst jako je drogové doupě, být svědky automobilové havárie v důsledku zneužití drog nebo vyšetřovat případ distribuce návykových látek. Celý tento projekt je velmi dobře propracován a všichni jsme si z toho, co jsme viděli, vzali ponaučení.

Salvy smíchu, které nebraly konce, aneb beseda s Adolfem Dudkem, ilustrátorem dětských knih

– kategorie:

Jak jinak vyjádřit zážitek, který pro nás připravila SKKS Chomutov a paní učitelka Martina Nováková. V úterý 8. listopadu 2016 jsme byli klasicky připraveni na odpolední vyučování, výtvarnou výchovu. Ne, že by nás výtvarka nebavila, ale tohle… to jsme opravdu nečekali.