Základní škola Chomutov, Školní

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola – klíč pro život

Školní akce

Školní družina v kině

– kategorie:

Děti ze školní družiny se minulý týden vypravily do chomutovského kina na pohádku Lichožrouti. Pohádka se dětem moc líbila.

Radovánky ve sněhu

– kategorie:

Děti byly nadšené a stavěly sněhuláky jako o život. Představuji vám velkého sněhuláka jménem Sněžník a menšího sněhuláka jménem Bublal.

Soutěž o nejhezčího anděla

– kategorie:

Vážení žáci, páni učitelé, paní učitelky, pracovníci školy, rodiče, přeji vám pohodové prožití vánočních svátků a hodně štětí a zdraví v novém roce.

Děkuji všem, kteří se zúčastnili soutěže O nejkrásnějšího anděla. Čekala jsem, že uvidím mnoho krásných výtvorů. Výsledek  předčil mé očekávání. Všem, kteří se na výrobě andělů podíleli,  moc děkuji. Andělé jsou krásní, nápadití, vtipní, úžasní. Ať i příští rok je také andělsky krásný.

Vlasta Marková, ředitelka školy

Energie pod pokličkou

– kategorie:

25. listopadu se žáci třídy 9. C zúčastnili projektového dne „Energie pod pokličkou“ v ESOZ v Chomutově. Tento projekt byl velice zajímavý, ať už malými modely elektráren, seznámením se s druhy energií, nebo vlastními zkušenostmi s energií jednoho z učitelů. Já osobně jsem si z tohoto projektu odnesla hodně. Informace o energii, které jsem měla možnost dostat, jsem ani z větší části nevěděla, takže mi tento projekt připadal skvělý a myslím si, že nemluvím jen sama za sebe.

Výlet do Prahy, aneb když je počasí proti vám

– kategorie:

Dne 6. 12. 2016 se žáci osmých tříd a několik deváťáků vydalo na předvánoční exkurzi do našeho hlavního města.

Vánoční besídka 2. D

– kategorie:

V pondělí 19. prosince měla naše třída vánoční besídku, kterou jsme nazvali Z pohádky do pohádky. Zazpívali jsme pohádkové písničky, zarecitovali básničky. Také jsme předvedli malé taneční vystoupení. Nakonec besídky se zazvonilo zvonečkem a přišel Ježíšek.

Veselé Vánoce přejí všichni z 2. D.

Vánoční tradice a zvyky

– kategorie:

V pátek 16. prosince a v pondělí 19. prosince 2016 proběhl ve třídách 2. A a B projektový den Vánoční zvyky a tradice, zima.

Vánoční turnaj ve stolním tenisu

– kategorie:

Netradiční hodiny tělesné výchovy prožili v pátek 16. prosince děti na druhém stupni ZŠ ve Školní ulici v Chomutově. Učitelé tělesné výchovy pro ně připravili turnaj ve stolním tenisu. Do organizace turnaje se zapojili také sami žáci, kteří pomáhali s přípravou hrací plochy, stavěním pingpongových stolů, zápisem výsledků do tabulek i fotodokumentací celé akce. Ti co nesoutěžili nebo nerozhodovali, podporovali své spolužáky fanděním. A jak to celé nakonec dopadlo? Zde jsou výsledky:

Vánoce v knihovně 2. D

– kategorie:

V pátek 16. prosince jsme si zpříjemnili předvánoční čas v knihovně. Vyprávěli jsme si o vánočních zvycích, tradicích a zazpívali si vánoční koledy. Nakonec si každý z nás půjčil zajímavou knížku na vánoční prázdniny.

Žáci 2. D

Na návštěvě střední průmyslové školy

– kategorie:

Dne 13. prosince jsme se s v čele s paní učitelkou Drobiličovou vydali na Střední průmyslovou a Vyšší odbornou školu v Chomutově. Po příchodu jsme se všichni odebrali do zdejší klubovny, kde se nás ujal milý a velmi sympatický pan ředitel Jan Lacina. Ten si pro nás připravil skvělou prezentaci a povídání. Vyprávěl nám nejen o SPŠ, ale i o ostatních středních školách. Prezentace zahrnovala i ukázky jednotlivých oborů na této škole. Celá třída pozorně naslouchala jeho slovům.