Základní škola Chomutov, Školní

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola – klíč pro život

Školní akce

Vánoční tradice a zvyky

– kategorie:

V pátek 16. prosince a v pondělí 19. prosince 2016 proběhl ve třídách 2. A a B projektový den Vánoční zvyky a tradice, zima.

Vánoční turnaj ve stolním tenisu

– kategorie:

Netradiční hodiny tělesné výchovy prožili v pátek 16. prosince děti na druhém stupni ZŠ ve Školní ulici v Chomutově. Učitelé tělesné výchovy pro ně připravili turnaj ve stolním tenisu. Do organizace turnaje se zapojili také sami žáci, kteří pomáhali s přípravou hrací plochy, stavěním pingpongových stolů, zápisem výsledků do tabulek i fotodokumentací celé akce. Ti co nesoutěžili nebo nerozhodovali, podporovali své spolužáky fanděním. A jak to celé nakonec dopadlo? Zde jsou výsledky:

Vánoce v knihovně 2. D

– kategorie:

V pátek 16. prosince jsme si zpříjemnili předvánoční čas v knihovně. Vyprávěli jsme si o vánočních zvycích, tradicích a zazpívali si vánoční koledy. Nakonec si každý z nás půjčil zajímavou knížku na vánoční prázdniny.

Žáci 2. D

Na návštěvě střední průmyslové školy

– kategorie:

Dne 13. prosince jsme se s v čele s paní učitelkou Drobiličovou vydali na Střední průmyslovou a Vyšší odbornou školu v Chomutově. Po příchodu jsme se všichni odebrali do zdejší klubovny, kde se nás ujal milý a velmi sympatický pan ředitel Jan Lacina. Ten si pro nás připravil skvělou prezentaci a povídání. Vyprávěl nám nejen o SPŠ, ale i o ostatních středních školách. Prezentace zahrnovala i ukázky jednotlivých oborů na této škole. Celá třída pozorně naslouchala jeho slovům.

Mrazík

– kategorie:

Dne 13. prosince 2016 jsme třída 1. D navštívili baletní divadelní představení Mrazík. Naše první návštěva divadla se nám velmi líbila, nejvíce jsme se těšili na naší spolužačku Verunku Šťastnou, která zde účinkovala.

Ztracené Vánoce

– kategorie:

Dne 12. prosince 2016 proběhlo vánoční vystoupení naší školy s názvem Ztracené Vánoce. Pohádkou, nesoucí stejný název, zahájila třída 4. B s paní učitelkou Janou Šťastnou vánoční vystoupení. Následovaly anglické písně v podání dětí z kroužku angličtiny a taneční vystoupení dětí z kroužku aerobiku paní učitelky Zuzany Fučíkové. Vánoční atmosféru doplnily krásné písně  kytarového kroužku a několika dětí z 5. B paní učitelky Hany Macháčkové. Všem dětem děkujeme za účast a rodičům za podporu.

Anglický den ve 3. A

– kategorie:

Minulý týden proběhl ve třídě 3. A „anglický den“. Žáci se oblékli do tzv. school uniforms, které si vybrali. Ten den jsme napsali dopis do Belgie žákům Michiel a Tjerre, kteří ve škole vytvářeli prezentaci o České republice. Třeba se dočkáme i odpovědi.

Školní družina na výstavě o Vánocích

– kategorie:

Děti ze školní družiny se vydaly na prohlídku vánoční výstavy na radnici. Po prohlídce výrobků si prohlédly také vánoční náměstí, stromečky a stánky. Poté si zazvonily na zvoneček a tajně si něco přály.

Exkurze 9. ročníků v Třídírně odpadů – Ekoselect a.s. Chomutov

– kategorie:

Ve středu 30. listopadu 2016 jsme byli na exkurzi ohledně třídění odpadu. Tato přednáška pro nás byla velmi zajímavá a poznali jsme prostředí, do kterého bychom se asi normálně nepodívali. Většina naší třídy si řekla, že by na takovém místě vážně skončit nechtěla. Viděli jsme například, jak se odpadky třídí přímo na páse. Byli jsme účastníky běžného provozu třídírny a docela silně to tam zapáchalo. Poté jsme se zvážili na váze pro nákladní automobily a zjistili jsme, kolik váží naše třída.

Kouzelné vánoční ponožky v 2. D

– kategorie:

V pátek navštívili 2. D čertice Belzebuba a dobrý anděl. Přinesli dětem velké překvapení – ponožkový adventní kalendář. Každý den až do Vánoc děti najdou v ponožce nějaké překvapení.