Základní škola Chomutov, Školní

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola – klíč pro život

Školní akce

Maškarní rej

– kategorie:

Maškarní rej 4. oddělení školní družiny

Pozvánka na dny otevřených dveří

– kategorie:

Malý princ v nás – anotace projektu

– kategorie:

Program podpory ozdravných pobytů dětí z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší.

Poděkování týmu SČVK a Veolii

– kategorie:

V letošním školním roce jsme byli potěšeni darem – pokladem, který nám oživuje hodiny fyziky a dělá radost. Od SČVK a skupina Veolia jsme získali učební pomůcku „Vodního laboranta“, kterého využíváme v hodinách fyziky. Jedná se o kufřík, ve kterém jsou odměrné válce, nálevky, hadičky, pipety, misky, mnoho kapalných a pevných látek, které jsou potřebné k pokusům s vodou. Kufřík, vodní laboratoř, jsme dobře znali, protože jsme se několikrát zúčastnili soutěží „Vodní laborant“, které pro nás SČVK a Veolia připravila.

Vysvědčení s Picaroonem

– kategorie:

V den vysvědčení, po návštěvě kina, žáci z 3. A a 4. D navštívili chomutovský zimní stadion. Děti si prohlédly strojovnu na tvorbu ledu a vyzkoušeli si, jak se sedí na rolbě. Poté je čekalo překvapení v podobě Picaroona, který pomáhal s rozdáváním vysvědčení. Děti si tento den velmi užily.

První sníh

– kategorie:

Představuji Vám našeho družinového Frantu Okulára, kterého si děti postavily a také s radostí pojmenovaly.

Kačka Kocková, 1. ŠD

Anglie 2015

– kategorie:

Naši žáci prvního a druhého stupně se v prosinci zúčastnili týdenního pobytu ve Velké Británii. Cesta autobusem, a pak trajektem byla dlouhá, ale stála za to. Po příjezdu do Southamptonu si pro děti přijeli tzv. „náhradní rodiče“. I přes první obavy byli všichni v rodinách spokojení. První dva dny žáci docházeli do školy, kde se zdokonalovali v anglickém jazyce. Výuka probíhala v přátelském duchu a druhý den byla zakončena společnou oslavou a předáním certifikátů.

Vánoční dílny 2015

– kategorie:

7. D v truhlárně

– kategorie:

V úterý 15. prosince 2015 navštívily děti ze 7. D v rámci pracovního vyučování truhlárnu ESOZ Chomutov v Beethovenově ulici. Návštěva se dětem moc líbila, se zájmem vyslechly vše, co jim pan Miroslav Chuchel (vedoucí učitel praktického vyučování) povídal. Mohly si prohlédnou prostory truhlárny, výrobky žáků, dřevoobráběcí stroje a nářadí. Dokonce si vyzkoušely se dřevem pracovat a opilovaly si malý vánoční svícen ve tvaru komety, který si na památku odnesly domů.

Vánoční besídka v 1. D

– kategorie:

V pondělí 14. prosince měla naše třída vánoční besídku. Přišli se na nás podívat maminky, tatínkové, babičky, tety… Bylo to moc fajn. Zazpívali jsme si koledy. Zatančili tanečky. Nakonec jsme obdarovali naše nejmilejší vánočními zvonečky, které jsme sami vyrobili. Společně jsme prožili moc hezké odpoledne. Krásné a spokojené Vánoce přejí všichni z 1. D.