Základní škola Chomutov, Školní

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola – klíč pro život

Ostatní

Odhlašování obědů v prosinci

– kategorie:

Upozorňujeme strávníky, že z důvodu účetní uzávěrky bude možné obědy na prosinec 2013 přihlašovat a odhlašovat do 17. 12. 2013. V případě náhlého onemocnění bude oběd vydán do jídlonosiče.

Prodej obědů na leden 2014 zůstává beze změny.

Kamila Jebavá,
vedoucí školní jídelny

Svátek Kateřin

– kategorie:

Dne 25. 11. jsme oslavili svátek Kateřin. Ve třídě máme dvě Kačenky a Kačka Galuszková donesla nádherný dort od maminky. Poznáte co je na dortu? Ano vyjmenovaná slova po ,,B,“ které už zvládáme. Moc děkujeme mamince Galuszkové za pěkné zpestření k vyjmenovaným slovům po „B.“

Pozvánka na vernisáž

– kategorie:

Srdečně všechny zveme na vernisáž výstavy Můj svět, která se koná 3. 12. 2013 v 16 hodin ve výstavní síni knihovny (2. patro). Budou zde vystaveny kresby našeho žáka Petra Erdélyiho z 5. D.

Kandidátní listina pro volby do Školské rady

– kategorie:

Přiložený dokument obsahuje seznam kandidátů do Školské rady. Více informací a termín voleb je zde.

Chomutovský pohár dračích lodí 2013

– kategorie:

V sobotu 21. září se na Kamencovém jezeře uskutečnily závody dračích lodí, ve kterých se utkalo celkem 11 školních posádek. Naše posádka, Dráčata ze Školní, byla znevýhodněna oproti ostatním, protože 9 žáků, kteří se přihlásili, na závod nedorazilo kvůli nemoci! A tak namísto 20 pádlovalo v naší lodi pouze 13 statečných. Jeli ale výborně a ve finále C zvítězili a nechali za sebou obě lodě soupeřů, které jely plně obsazené.

Oznámení o konání doplňovacích voleb do školské rady

– kategorie:

Přípravný výbor v souladu s § 167, odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a volebním řádem školské rady vydaným městem Chomutov svolává k doplňovacím volbám osoby oprávněné volit podle výše uvedených dokumentů.

Počet volených kandidátů

Zákonní zástupci žáků a zletilí žáci: 1

Termín konání voleb

Zástupci zákonných zástupců nezletilých žáků: 18. 11. 2013 od 16.30 do 18.00

Veselé prázdniny

– kategorie:

Chlapci a děvčata, přeji vám prázdniny plné krásných dnů a příjemných zážitků strávených ve společnosti lidí, které máte rádi. Užijte si to.

Za pracovníky školy Mgr. Vlasta Marková, ředitelka školy

Rozdělení dětí do 1. tříd ve školním roce 2013/2014

– kategorie:

Přehled žáků přijatých do 1. ročníku

Upozornění pro strávníky

– kategorie:

Z důvodu účetní uzávěky bude možné přihlašovat/odhlašovat obědy na dny 26. 6. až 28. 6. 2013 do úterka 25. 6. 2013 do 14 hodin.

Stali jsme se na jeden den „vodními laboranty“

– kategorie:

Jaké je to hrát si s vodou, známe asi od dětství, ale zkoumat vodu, to nás v dětství nenapadlo. Různé pokusy s vodou si naši žáci vyzkoušeli dne 14. května v krásném areálu na Klínech při fyzikální soutěži Vodní laborant pořádané SčVK a. s. již po několikáté. Učitelé fyziky dostali do škol kufřík s pomůckami, se kterými prováděli vybrané pokusy s vodou při hodinách. Připravovali se tím i na tuto soutěž, a kdo se pilně připravoval, získal i věcné odměny a krásné umístění.