Základní škola Chomutov, Školní

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola – klíč pro život

Ostatní

Oznámení o konání doplňovacích voleb do školské rady

– kategorie:

Přípravný výbor v souladu s § 167, odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a volebním řádem školské rady vydaným městem Chomutov svolává k doplňovacím volbám osoby oprávněné volit podle výše uvedených dokumentů.

Počet volených kandidátů

Zákonní zástupci žáků a zletilí žáci: 1

Termín konání voleb

Zástupci zákonných zástupců nezletilých žáků: 18. 11. 2013 od 16.30 do 18.00

Veselé prázdniny

– kategorie:

Chlapci a děvčata, přeji vám prázdniny plné krásných dnů a příjemných zážitků strávených ve společnosti lidí, které máte rádi. Užijte si to.

Za pracovníky školy Mgr. Vlasta Marková, ředitelka školy

Rozdělení dětí do 1. tříd ve školním roce 2013/2014

– kategorie:

Přehled žáků přijatých do 1. ročníku

Upozornění pro strávníky

– kategorie:

Z důvodu účetní uzávěky bude možné přihlašovat/odhlašovat obědy na dny 26. 6. až 28. 6. 2013 do úterka 25. 6. 2013 do 14 hodin.

Stali jsme se na jeden den „vodními laboranty“

– kategorie:

Jaké je to hrát si s vodou, známe asi od dětství, ale zkoumat vodu, to nás v dětství nenapadlo. Různé pokusy s vodou si naši žáci vyzkoušeli dne 14. května v krásném areálu na Klínech při fyzikální soutěži Vodní laborant pořádané SčVK a. s. již po několikáté. Učitelé fyziky dostali do škol kufřík s pomůckami, se kterými prováděli vybrané pokusy s vodou při hodinách. Připravovali se tím i na tuto soutěž, a kdo se pilně připravoval, získal i věcné odměny a krásné umístění.

Softballový zápas chomutovských škol

– kategorie:

Ve středu 22. 5. 2013 se děti naší školy zúčastnily softballového zápasu chomutovských škol. Zápasu se zúčastnilo 10 dětí (Alexie Moravčíková, Nikola Křížová, Kateřina Kindermanová, Antonín Mrug, Marie Bajerová, Daniel Kotulič, Jan Vosejpka, Štepánka Boučková, Anna Bogárová a Martin Konopásek. Vše proběhlo ke spokojenosti všech dětí a nakonec vybojovaly 3. místo ze šesti týmů. Děti se velice snažily a hra se jim líbila. Děti postupují na Mistrovství republiky ZŠ, které bude 28. 5. 2013.

Adopce kozy kamerunské

– kategorie:

Také v letošním roce 2013  jsme se stali adoptivními rodiči kozy kamerunské. Děti adopci s radostí přijaly a těší se, až na jaře za hezkého počasí společně vyrazíme do zooparku i za ostatními zvířátky. Kozička kamerunská je malého vzrůstu, je milá a přítulná. Ráda pobíhá za dětmi, když se jí dostane laskavého pohlazení a hrst krmení.

Děti a vychovatelky ŠD

Krušné hory – domov můj

– kategorie:

Účelem projektu je seznámit žáky základních škol v Ústeckém kraji s oblastí Krušných hor, konkrétně s historií lidových řemesel, těžbou a osídlením, pomocí zajímavé výuky v učebnách a v atraktivním prostředí Krušných hor. Projekt usiluje o zkvalitnění výuky zejména tím, že žákům představí region Krušných hor formou terénních exkurzí s využitím technických pomůcek s návazností na teoretickou výuku v učebnách.

Nejúspěšnější „Sportovec roku“ 2012

– kategorie:

Nedávno skončil rok 2012 a přišel rok s magickou 13. I loni jsme mohli zaznamenat několik sportovních úspěchů, které byly oceněny dne 17. ledna 2013 v Městském divadle v Chomutově. Konalo se totiž vyhlášení soutěže „Nejúspěšnější sportovec roku 2012“ z okolí Chomutova.

Ovoce do škol

– kategorie:

(Informace o projektu Ovoce do škol, PDF)