Základní škola Chomutov, Školní

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola – klíč pro život

Ostatní

Výsledky voleb do školské rady

– kategorie:

V uplynulém týdnu se v naší škole konaly volby členů do nové školské rady. Rodiče si na třídních schůzkách mohli vybrat dva zákonné zástupce dětí ze sedmi kandidátů.

Za rodiče tedy v nové školské radě usednou MUDr. Renáta Sušická a Mgr. Kamila Tóthová. Pedagogové zvolili ze svého středu také dva nové členy rady – jsou jimi Jiřina Palucilínová a Jana Poláková.

Školská rada začne pracovat v novém složení v nejbližších týdnech.

Kandidáti do voleb do školské rady

– kategorie:

Do voleb do školské rady, které se uskuteční 23. listopadu v naší základní škole, se z řad rodičů přihlásilo sedm zájemců. Na kandidátní listině, která je nyní vyvěšena v obou školních budovách, jsou uvedeni: Mgr. Kamila Tóthová, Karel Landa, Lenka Novotná, MUDr. Renáta Sušická, Ing. Pavel Sekera, Mgr. Petr Moule a Ing. Petr Matlach.

Volby do školské rady

– kategorie:

Dne 23. listopadu 2011 se konají volby do školské rady naší základní školy. Školská rada má šest členů, dva jmenuje zřizovatel, dva volí pedagogičtí pracovníci a dva zákonní zástupci žáků. Školská rada se schází dvakrát ročně, vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů, schvaluje zprávu o činnosti školy. Její členové se mimo jiné podílejí na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy.

Odznak všestrannosti olympijských vítězů (OVOV)

– kategorie:

11. října 2011 proběhla beseda s olympionikem Imrichem Bugárem pořádaná v rámci projektu Odznak všestrannosti olympijských vítězů (OVOV).

První beseda se uskutečnila na ZŠ Heyrovského pro žáky 2.stupně a následně pak na ZŠ Školní pro žáky prvního stupně. Besedy se též zúčastnili dva zástupci Studentského parlamentu ze ZŠ Příkopy a student FTVS Praha.

Po besedě od 14 h následoval metodický seminář pro pedagogy MŠ, ZŠ i SŠ z okresu Chomutov.

OVOV opět v Chomutově, tentokrát i pro pedagogy jiných škol

– kategorie:

Po loňské besedě s olympionikem Janem Kůrkou se naše škola rozhodla navázat užší spolupráci s OVOV a jejich pohybovým programem určeným pro žáky a jejich rodiče, babičky, dědečky a vlastně všechny, kteří mají radost z pohybu, anebo chtějí udělat něco pro své zdraví, zahnat nudu a trávit volný čas smysluplnou aktivitou.

Co vlastně OVOV znamená? Jde o zkratku pro Odznak Všestrannosti Olympijských Vítězů.

Školní rok opět začal

– kategorie:

Prvního září jsme přivítali nové žáky. Do školních lavic zasedlo 83 prvňáčků. Žáky přivítal náměstek primátora Statutárního města Chomutova pan Martin Klouda, který novým žáčkům předal dárky a popřál jim hodně školních úspěchů. Prvňáčci navštěvují tři běžné třídy a jednu třídu pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Rok dítěte a rodiny

– kategorie:

Statutární město Chomutov vyhlašuje rok 2010 Rokem dítěte a rodiny.

Policistou na jeden den!

– kategorie:

Odkaz na další fotky z akceŽáci základní školy Školní v Chomutově se 23. 3. 2010 na jeden den stali policisty a sledovali jak naši chodci a řidiči dodržují pravidla silničního provozu a bezpečnosti při přepravě osob. Děti po dobu dvou hodin měřily rychlost vozů projíždějících ulicí Školní a Beethovenova.

Ovoce do škol

– kategorie:

Naše škola se zapojila do projektu Ovoce do škol. Projekt se týká žáků 1.–5. tříd.

Školáci budou dostávat zdarma ovoce, zeleninu, ovocné a zeleninové šťávy. Četnost dodávek je závislá na celkovém počtu přihlášených škol.

Cílem projektu, který je financován z prostředků EU (73 %) a prostředků České republiky, je zvýšit oblibu ovoce a zeleniny.

Ovoce do škol

Naši budoucí prvňáčci

– kategorie: