Základní škola Chomutov, Školní

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola – klíč pro život

Ostatní

Rozhovor s Annou Krausovou

– kategorie:
 1. Jak jste se K Vašemu sportu dostala?
  Dostala jsem se k němu jako malá žákyně. Od první třídy jsem dělala všechny možné sporty ve škole. Ráda jsem soutěžila, ať to byly kolektivní hry, nebo atletika a gymnastika.
 2. Měl/a jste, nebo máte svůj sportovní vzor? Koho?
  Těch sportovních vzorů mám dost, ale hlavně mám Věru Čáslavskou (bývalá sportovní gymnastka, sedmi násobná vítězka Olympijských her), která byla neuvěřitelným talentem a byla to mimořádně pracovitá gymnastka, a proto dosahovala tak vynikajících výkonů.

Rozhovor s Robertem Změlíkem

– kategorie:
 1. Jak jste se k Vašemu sportu dostal?
  Bylo to na základní škole. Plnil jsem podobný „odznak zdatnosti“ a tak jsem zkoušel všechny sporty a to byl můj začátek.
 2. Máte nějaký zajímavý zážitek zesoutěže, který byste nám čtenářům mohl sdělit?
  Tak těch je opravdu spoustu, ale kdybych měl opravdu říct ten nejzajímavější, kdy jsem neměl opravdu štěstí, to bylo, když jsem při skoku o tyči spadl a musela mě odvést sanitka. Bylo to takové malé zklamání, ale ukázalo se, že je potřeba mít při sportu štěstí.

Platba stravného přes bankovní účet

– kategorie:

Postup

 1. Rodič (zákonný zástupce) oznámí vedoucí školní jídelny (VŠJ), že bude platit obědy převodem z bankovního účtu a nahlásí VŠJ číslo účtu, ze kterého bude platba inkasem prováděna.
 2. Rodič (zákonný zástupce) obdrží od VŠJ evidenční číslo strávníka = variabilní symbol

Rodiče zajistí

 • povolení k inkasu, číslo účtu školy 107 – 1349740217/0100
 • zadání variabilního symbolu – evidenční číslo strávníka

Rodokmeny českých panovnických rodů

– kategorie:

Ze spolupráce dvou vyučujících druhého stupně Základní školy Chomutov, Školní 1480 Mgr. Petra Kinšta a Mgr. Lenky Drobiličové vznikl unikátní nástěnný výukový materiál s rodokmeny panovnických rodů na českém trůnu, jmenovitě Přemyslovců včetně málo známé větve opavských Přemyslovců, Lucemburků a Jagellonců.

Výsledky voleb do školské rady

– kategorie:

V uplynulém týdnu se v naší škole konaly volby členů do nové školské rady. Rodiče si na třídních schůzkách mohli vybrat dva zákonné zástupce dětí ze sedmi kandidátů.

Za rodiče tedy v nové školské radě usednou MUDr. Renáta Sušická a Mgr. Kamila Tóthová. Pedagogové zvolili ze svého středu také dva nové členy rady – jsou jimi Jiřina Palucilínová a Jana Poláková.

Školská rada začne pracovat v novém složení v nejbližších týdnech.

Kandidáti do voleb do školské rady

– kategorie:

Do voleb do školské rady, které se uskuteční 23. listopadu v naší základní škole, se z řad rodičů přihlásilo sedm zájemců. Na kandidátní listině, která je nyní vyvěšena v obou školních budovách, jsou uvedeni: Mgr. Kamila Tóthová, Karel Landa, Lenka Novotná, MUDr. Renáta Sušická, Ing. Pavel Sekera, Mgr. Petr Moule a Ing. Petr Matlach.

Volby do školské rady

– kategorie:

Dne 23. listopadu 2011 se konají volby do školské rady naší základní školy. Školská rada má šest členů, dva jmenuje zřizovatel, dva volí pedagogičtí pracovníci a dva zákonní zástupci žáků. Školská rada se schází dvakrát ročně, vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů, schvaluje zprávu o činnosti školy. Její členové se mimo jiné podílejí na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy.

Odznak všestrannosti olympijských vítězů (OVOV)

– kategorie:

11. října 2011 proběhla beseda s olympionikem Imrichem Bugárem pořádaná v rámci projektu Odznak všestrannosti olympijských vítězů (OVOV).

První beseda se uskutečnila na ZŠ Heyrovského pro žáky 2.stupně a následně pak na ZŠ Školní pro žáky prvního stupně. Besedy se též zúčastnili dva zástupci Studentského parlamentu ze ZŠ Příkopy a student FTVS Praha.

Po besedě od 14 h následoval metodický seminář pro pedagogy MŠ, ZŠ i SŠ z okresu Chomutov.

OVOV opět v Chomutově, tentokrát i pro pedagogy jiných škol

– kategorie:

Po loňské besedě s olympionikem Janem Kůrkou se naše škola rozhodla navázat užší spolupráci s OVOV a jejich pohybovým programem určeným pro žáky a jejich rodiče, babičky, dědečky a vlastně všechny, kteří mají radost z pohybu, anebo chtějí udělat něco pro své zdraví, zahnat nudu a trávit volný čas smysluplnou aktivitou.

Co vlastně OVOV znamená? Jde o zkratku pro Odznak Všestrannosti Olympijských Vítězů.

Školní rok opět začal

– kategorie:

Prvního září jsme přivítali nové žáky. Do školních lavic zasedlo 83 prvňáčků. Žáky přivítal náměstek primátora Statutárního města Chomutova pan Martin Klouda, který novým žáčkům předal dárky a popřál jim hodně školních úspěchů. Prvňáčci navštěvují tři běžné třídy a jednu třídu pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.