Základní škola Chomutov, Školní

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola – klíč pro život

Školní parlament

Čtvrté zasedání školního parlamentu

– kategorie:

Čtvrté zasedání školního parlamentu se konalo dne 26. dubna 2016, sešlo se zde jako vždy mnoho zástupců z různých tříd. Byla potřeba probírat pouze jedno důležité téma, které se týkalo akce školy - Mexický den.

3. zasedání školního parlamentu

– kategorie:

Třetí zasedání školního parlamentu tohoto školního roku proběhlo dne 8. března. Jako vždy se zde setkalo mnoho zástupců jednotlivých tříd. Předmětem jednání byly tři základní body.

  1. Fond Sidus.
  2. Na co byste se chtěli zeptat paní učitelky Urdové?
  3. Mexický den v naší škole.

První bod se týkal fondu Sidus, který se zabývá podporou léčby nemocných. Každý zástupce jednotlivé třídy zjistí, jestli někdo z žáků o někom takovém neví a nahlásí to paní učitelce Drobiličové.

2. zasedání školního parlamentu

– kategorie:

Druhé zasedání dne 24. listopadu 2015 proběhlo zajímavě. Spousta žáků z různých tříd navrhla spoustu krásných školních akcí, které by mohly být zajímavé a poučné. Máme mnoho úkolů, takže máme co dělat a doufáme, že si to užijeme. O úkolech budete podrobněji informováni svými zástupci.

Setkání žáků a studentů studentského parlamentu s poslankyní Jermanovou

– kategorie:

Ve čtvrtek jsme se v zasedací místnosti radních města setkali zcela mimořádně a narychlo. Důvodem byla vzácná návštěva první místopředsedkyně poslanecké sněmovny Ing. Jaroslavy Jermanové. Naše schůzka byla zařazena do programu paní Jermanové v souvislosti s návštěvou Chomutova. Paní poslankyně nás všechny překvapila svými názory, velmi milým a příjemným přístupem. V rámci setkání jsme kladly otázky z různých oblastí, které nás zajímají, tíží, ale i baví.

První zasedání školního parlamentu Klíček ve školním roce 2015/2016

– kategorie:

Dne 29. 9. 2015 se uskutečnil náš letošní první „parlament“. Přivítali jsme nové členy, doufám, že se aktivně do dění školního parlamentu zapojí, že budou předávat informace svým třídním kolektivům a že na zprávy z parlamentu třídy budou aktivně reagovat!

Přišla nás pozdravit paní ředitelka, která nám připomněla důležitost našeho školního parlamentu a také nám nabídla, že máme možnost se svými otázkami a problémy přijít i za ní, že nám ráda pomůže a poradí.

Setkání školního parlamentu

– kategorie:

Zástupci ŠP se sešli dne 18. května ráno. Řešili jsme mnoho akcí, o kterých byste samozřejmě měli vědět. Bylo by skvělé, kdybyste se zapojovali do většiny akcí. Aktuální je projekt Lázně Chomutov a háčkování pro Afriku. Děkujeme těm, kteří se zapojili. Opravdu nám pomáháte, ale bylo by dobré, kdyby vás bylo víc.

Akce školního parlamentu

– kategorie:

„Náš strážník“ ve škole

– kategorie:

Dne 26. 11. ve 13.30 hod. k nám přišel náš strážník. Všichni jsme se sešli ve třídě paní učitelky Novákové a mohli jsme začít. Nejdříve nás zástupkyně školního parlamentu s naším strážníkem, Rudolfem Svatošem, seznámily. Něco nám pověděl o projektu „strážník na naší škole“ a myslím si, že úplně každý pochopil o co se jedná. Poté jsme ho mohli zavalit všemi našimi dotazy. Ze začátků moc dotazů nebylo a vypadalo to, že budeme brzy končit, ale nakonec těch otázek bylo mraky.

Školní parlament

– kategorie:

Školního parlamentu se zúčastňují zástupci jednotlivých tříd (od 5. – 9. třídy). Je zde zvolen předseda parlamentu a ten chodí i na setkání studenského parlamentu na radnici. Zástupci na školním parlamentu říkají jejich a jejich spolužáků názory na školu a co by na ní chtěli změnit či vylepšit. Při těchto setkáních jsme zařídili už spoustu změn a další jsou teprve na papíře, ale určitě se brzy stanou reálnými.

Setkání školního parlamentu

– kategorie:

4. 4. 2013 se konalo setkání zástupců Školního parlamentu u nás ve škole. Jedno z nejdůležitějších témat, které se zde řešilo, byla pomoc pro Útulek města Chomutova. Dále se mluvilo o úklidu Bezručova údolí a o volbách v Zooparku města Chomutova o nejhezčí mládě.

Mezi sebou jsme se navzájem domluvili, co bychom mohli udělat pro zdejší útulek. Nosit můžete např. deky, granule, pokud možno i nějaké hračky a cokoli dalšího vás napadne.