Vážení rodiče, od 6. ročníku mohou žáci navštěvovat třídu s rozšířenou výukou matematiky – tyto třídy mají zvýšený počet hodin předmětu matematika. Výuka v nich probíhá podle našeho školního vzdělávacího programu. Nabízíme dlouholeté zkušenosti s výukou v těchto třídách.

Přihlášku je nutné odevzdat nejpozději do 6. dubna 2022 třídnímu učiteli, ředitelce školy, případně na adresu markova@8zscv.cz. Přijímací zkouška z matematiky proběhne 12. dubna 2022 v době od 8 do 9 hodin v budově školy ve Školní ulici. S sebou si žáci vezmou psací a rýsovací potřeby.

Přílohy