Školní vzdělávací program
pro základní vzdělávání Škola - klíč pro život

Projekt Čtenářství

Projekt se uskutečnil díky dotaci ve výši 46 800 Kč poskytnuté Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Motto projektu

Čtení je bránou k vědění, aneb tu knihu si musím přečíst.

 

Cíle projektu

 • zmapovat, o čem by žáci rádi četli
 • vybavit školní knihovnu zajímavými knihami
 • naučit žáky pracovat s literárním textem

 

Aktivity

 • Kniha, kterou mám nejraději
 • Myšlenková mapa – o čem chceme číst
 • Nákup knih
 • Návštěva knihovny
 • Spíme ve škole a čteme si před spaním
 • Autorské čtení žáků 2. stupně dětem na 1. stupni, prezentace knih
 • Projektový den Pohádka
 • Fotografie literárních hrdinů
 • Výtvarné práce
 • Výstava

 

Nejoblíbenějšími knihami jsou Harry Potter od J. K. Rowling, Povídání o pejskovi a kočičceod bratří Čapků a Letopisy Narnie od C. S. Lewise.

Část poskytnutých peněz byla věnována na nákup 234 knih do školní knihovny.

 

Poděkování

Zvláštní poděkování patří paní Nepovímové z dětského oddělení SKKS a paní Dostálové, majitelce Knihkupectví DDD.