Přihlášku ke stravování a informovaný souhlas podává zákonný zástupce strávníka na každé stravovací období, tj. školní rok, v kanceláři vedoucí školní jídelny.

Platba stravného

  • hotově (v kanceláři školní jídelny)
  • inkasem

Stravné nelze platit trvalým příkazem. Případné dotazy zodpoví vedoucí školní jídelny Dana Ansorgeová (telefonní číslo 734 437 191).

Postup platby inkasem

  1. Rodič (zákonný zástupce) nahlásí vedoucí školní jídelny (VŠJ), že bude platit obědy převodem z bankovního účtu, viz. přihláška ke stravování.
  2. Rodič (zákonný zástupce) obdrží od VŠJ evidenční číslo strávníka = variabilní symbol (pokud ho vyžaduje banka).
  3. Rodič sjedná ke svému účtu povolení k inkasu, číslo účtu školy 107-1349740217/0100.
  4. Platba na stravné je tak inkasována každý měsíc zpravidla k 20. dni v měsíci, vždy na následující měsíc – např. v srpnu na září, proto pro zahájení plateb inkasem na stravné za září, je nutné odevzdat přihlášku do 4. července 2024.
  5. Platby budou odváděny pouze za varné dny v měsíci – např. 21 varných dnů krát cena za oběd podle kategorie strávníka
  6. V případě nedostatku finančních prostředků na vašem účtu inkaso nebude provedeno a stravné nebude připsáno na kartu strávníka, tudíž je nutné zakoupit stravné v hotovosti
  7. Přeplatky budou převáděny do dalších měsíců, popřípadě vráceny na konci školního roku na váš účet.

V případě finančního limitu na inkasu proveďte kontrolu zda je jeho výše dostatečná (23 stravných dnů x sazba za oběd), v případě nízkého limitu nebude platba provedena.

Bezkontaktní platební systém

Každý strávník si před zahájením stravování zakoupí čipovou kartu. Karta je majetkem strávníka, je nepřenosná a platná po celou dobu stravování. Cena čipové karty ve výši 50 Kč je hrazena v hotovosti.

 

Přílohy