Školní vzdělávací program
pro základní vzdělávání Škola - klíč pro život

Přehled zaměstnanců

 

Pedagogičtí pracovníci

Další funkce a pracovníci

Jméno a funkce Telefon Email
Lada Daňhelová
Výchovný poradce pro 1. stupeň,
koordinátor inkluze a speciální
pedagog, koordinátorka ŠVP
474 626 079 danhelova8zscv.cz
Olga Hrudková
Výchovný poradce pro 2. stupeň
474 638 038 hrudkova@8zscv.cz
Pavlína Švecová
Metodik prevence rizikového
chování pro 1. stupeň
474 626 079 svecova@8zscv.cz
Dagmar Hrazdirová
Metodik prevence rizikového
chování pro 2. stupeň
474 638 038 hrazdirova@8zscv.cz
Ivana Chloupková
Koordinátorka EVVO pro 1. stupeň
474 626 079 chloupkova@8zscv.cz
Dagmar Hrazdirová
Koordinátorka EVVO pro 2. stupeň
474 638 038 hrazdirova@8zscv.cz
Adéla Hábová
Sociální pedagožka
725 499 313 habova@8zscv.cz
Miloslava Štruncová
Pracovnice spisové služby
474 629 709 struncova@8zscv.cz
Dana Ansorgeová
Vedoucí školní jídelny
734 437 191 stravovani@8zscv.cz
Pavel Škuba
Školník
606 112 867