Výchovné poradenství

 • Mgr. Lada Fejferová, výchovný poradce a speciální pedagog pro 1. stupeň
 • Mgr. Olga Hrudková, výchovný poradce pro 2. stupeň

Kontakty

 • Lada Fejferová, fejferova@zakladni-skola.cz, 474 626 079
 • Olga Hrudková, hrudkova@zakladni-skola.cz, 474, 638 038

Náplň práce výchovného poradce

 • Podílíme se na komunikaci mezi školou a rodiči.
 • Podílíme se na zajištění realizace doporučení školských poradenských zařízení.
 • Spolupracujeme s metodiky prevence rizikového chování.
 • Poskytujeme krizovou intervenci pro žáky, pedagogické pracovníky a zákonné zástpuce.
 • Spolupracujeme s PPP, SPC a dalšími institucemi (OSPOD, Dyáda, PČR).
 • Sledujeme pravidelnou docházku žáků, popř. řešíme záškoláství žáků.
 • Nabízíme pomoc při volbě povolání.