Dne 25. května 2022 proběhl v 8. C v rámci vyučovací hodiny Výchova k občanství a zdraví projektový den na téma nbídka na trhu. Žáci dostali předešlou hodinu úkol sestavit tři manažérské týmy, které budou mít za úkol vytvořit nabídku na kuřecí bagetu, která stojí 65 Kč. Cílem bylo zaujmout porotu, aby si zvolila jejich nabízený produkt. K vytvoření nabídky mohli použít reklamní plakát a především slovně prezentovat jimi nabízenou bagetu.

Smyslem projektového dne bylo  zážitkovým způsobem vštípit žákům, jak funguje trh a nabídka ovlivňuje poptávku. Práce žáků se velmi povedly a prezentace předčily očekávání. Všechny týmy odvedly skvělou práci a bylo z čeho vybírat. Určitě si nějaký projekt zopakujeme.