Masopust

Týden před jarními prázdninami se na prvním stupni uskutečnil Masopust. V pondělí děti plnily různé úkoly (vyráběly masopustní koláče, učily se masopustní píseň, skládaly puzzle, hledaly po škole QR kód, vyhledávaly informace o Masopustu) a během týdne vyráběly...
Lyžařský kurz 2023

Lyžařský kurz 2023

Letos jsme vyrazili na lyžařský kurz do Krkonoš. Z počátku nám nepřálo počasí, a tak jsme první deštivé dopoledne strávili v tělocvičně. Na pořadu byl týmový souboj v ping-pongu, florbalu a cvičení na žebřinách. Odpoledne jsme vyrazili na malý výlet...

Karneval

Třídy 4. B a 5. D se opět potkaly při společném projektu. Tentokrát byl zaměřený na masopust a činnosti s ním spojené. V průběhu jednoho týdne žáci zpracovali pozvánky a plakát na karneval, prostřednictvím krátké pohádky se seznámili s tradicemi, které...

Do školy s radostí

Právě tak se nazývá minikurz pro předškoláky, který ve středu 8. února odstartoval v naší škole. Sedmnáct budoucích prvňáčků mělo možnost přijít do školy dříve, než to bude povinné. Mohli okouknout, jak taková opravdická škola vypadá a jak to v ní chodí. Na děti...

Úžasný Mauric

V pátek 10. února se vypravily některé děti z 3. D na pohádku Úžasný Mauric do kina Svět. Společně s paní učitelkou a paní asistentkou Radkou Chytrovou tuto akci do detailů naplánovaly. Na internetu si zjistily potřebné informace a mohlo se vyrazit. Cesta pěšky rychle...

Turnaj ve vybíjené čtvrtých tříd

Čtvrtek 19. ledna napjatě očekávali všichni čtvrťáci z naší školy. Ten den se totiž u nás odehrál turnaj ve vybíjené mezi třídami 4. A, 4. B a 4. D. Děti se na souboj dobře připravovaly, ale neměly ponětí, jak hrajou jejich spolužáci ze sousedních tříd. Nyní měly...