Dne 1. září 2022 končí vyučování v 9.30. V pátek 2. září končí vyučování šestých a sedmých tříd ve 12.30, osmých a devátých ve 13.00.