Informace k přihláškám na střední školy

Vážení rodiče, všechny potřebné informace k novému systému přijímacího řízení (elektronickou přihlášku, formuláře papírové přihlášky) naleznete na webu www.prihlaskynastredni.cz. Žáci byli s organizací podávání přihlášek seznámeni a v případě potřeby mohou požádat...
ZŠ Školní má talent 2024

ZŠ Školní má talent 2024

Vážení rodiče, milí účastníci talentu, dne 29. 2. 2024 se během dopoledního vyučování uskuteční konkurz soutěže ZŠ Školní má talent 2024. O výsledcích budou postupující následně informováni.   Na všechny se už moc těšíme. Tým porotců ZŠ Školní má...

Kroužek vědeckých pokusů pro děti

Kroužek zábavných pokusů Veselá věda nabízí pro 2. pololetí pár volných místo pro malé badatele z 1. stupně. Kroužek probíhá vždy ve čtvrtek 14:00 – 15:00 přímo ve škole. Přijďte se podívat nezávazně na 1 lekci. Přihlaste se na www.veselaveda.cz, po 1. lekci se...

Ze školky do školy

Škola ťuká na dveře a předškoláci z MŠ Palackého nezahálí. Aby se jim start v první třídě co nejlépe vydařil a plynule navázali na předškolní vzdělávání, přicházejí v doprovodu paní učitelek do naší školy, aby se s novým prostředím seznámili. V rámci jednotlivých...

Výstražná stávka 27. 11. 2023

Dne 27. listopadu se naše škola připojí k výstražné jednodenní stávce. V tento den proto nebude probíhat vyučování, bude uzavřená družina a nebude se vařit ve školní jídelně.