V pátek 26. dubna se třída 2. A vydala na objížďku Chomutova a okolních vesnic. A to ne objížďku ledajakou. Vozil nás totiž dnes již historický autobus Karosa, kterou nám nabídl tatínek žáka naší třídy. Byla to taková předzvěst Srazu historických vozidel, který se konal v Chomutově následující den v sobotu.

Autobus ozdobený vlaječkami projel s dětmi sídlišti a dále nás provezl  Otvicemi, okrajem Pesvic, Údlicemi, Nezabylicemi, Hořencem a zase nazpět přes Droužkovice ke škole.

Výlet nebyl jen pobyt v autobuse, i když mít celý autobus pro sebe nebylo vůbec špatné. Mohli jsme si dovolit na sebe pokřikovat a nahlas hlásit, kudy projíždíme, co míjíme atd. Na rozmezí Nezabylic a Hořence jsme totiž vyzkoušeli, jaké je to být jednou nohou v jedné a druhou nohou v druhé vesnici a po takto náročném výkonu jsme museli samozřejmě navštívit nově zřízený obchůdek a osvěžit se nějakým nápojem nebo nanukem. Děti si opět procvičily počítání peněz v praxi, protože samozřejmě nezůstalo jen při nákupu jedné věci. Poté jsme obsadili ještě na nějakou dobu místní velké dětské hřiště plné atrakcí.

Naším plánem bylo zastavit se ještě na hřišti v Droužkovicích, ale na to už nám nezbyly síly. Velké teplo a žízeň způsobily, že jsme raději vyhledali osvěžující stín naší školy. Počasí nám totiž více než přálo a polední sluníčko bylo neúprosné.

Děti si do svých zážitkových sešitů zakreslily plán trasy a někteří  nalepily i pohledy historické Karosy, které si v ní zakoupily. A nyní už společně plánujeme, kam se zase brzy vydáme.

Ivana Chloupková, třídní učitelka