Děti ze školní družiny se ve středu 1. 5. seznámily s prací archeologa a geologa v History parku v Ledčicích. Vyzkoušeli jsme si práci terénního archeologa, experimentálního archeologa a dozvěděli jsme se také něco o životě ve starší době kamenné. Vyrobili jsme si sošky z keramiky a vyzkoušeli střelbu z luku. Výlet jsme si všichni moc užili a těšíme se na další.