Dne 17. dubna 2019 uspořádala třída 8. A na prvním stupni velikonoční dílny. Vyráběli jsme s dětmi výrobky z různých materiálů, tím jsme vyzkoušeli zručnost dětí. Dětem se výroba výrobků velice líbila. Stejně tak i nám žákům 8. A. Učitelé byli též spokojeni. Už teď se moc těšíme na pořádání Dětského dne 3. června a jiných dílen v dalším školním roce.