6. C se vydala do divadla do Mostu na představení Sluha dvou pánů.

Představení bylo o sluhovi Truffaldinovi, kterého napadlo, že bude sloužit dvěma pánům najednou.

Děj začíná během zásnub Clarice a Silvia, při kterých se dozvídáme, že se Beatrice vydává za svého zesnulého bratra. Beatrice odjíždí se svým sluhou Truffaldinem do Benátek, kde hledá svého milovaného Florinda.

Truffaldino na Florinda opravdu naráží, a protože chce více peněz a jídla, stane se sluhou dvou pánů.

Sluha se dostává do kolotoče nedorozumění ve chvíli, kdy ho pošlou pánové pro dopisy. Truffaldinovi se totiž dopisy popletou, protože neumí číst. Také neví, kterému pánovi co slíbil. Je to popleta! Pomíchá i truhly s oblečením, a když na to pánové přijdou, vymýšlí si vtipné historky.  

Vše je nakonec odhaleno, Florindo a Beatrice se setkají. Beatrice přizná barvu. Také jim dojde, že Truffaldino sloužil oběma naráz. Truffaldinovi nezbývá než se ke všemu přiznat, a dokonce vyzná lásku služce Smeraldině.

Jaké scény nám utkvěly v paměti?

Beatrice chtěla ukázat své poprsí, aby dokázala, že je ženou a za muže se pouze vydává.

Truffaldino vykládal svým dvěma pánům různé hlouposti.

Publikum se několikrát hlasitě smálo.

Bylo vtipné, když sluha utěšoval své hladové břicho.

Číšník se naštval, že mu Truffaldino snědl celý oběd.

Truffaldino chytal ryby. Jeho úlovkem byla rybí kostra, kterou si okořenil a s chutí si ji dával s chlebem.