Dne 23. dubna se vybraní žáci čtvrtých a pátých ročníků zúčastnili okrskového kola v turnaji ve vybíjené na ZŠ Chomutov, Ak. Heyrovského. Náš tým bojoval ze všech sil a jen o jeden bod nám uniklo třetí místo.

 Všem zúčastněným žákům děkujeme za vzornou reprezentaci školy.