• počet zúčastněných: 29 zástupců
 • počet nepřítomných: 13 zástupců

Cíle 2. zasedání :

 • Seznámení zástupců tříd se stanoviskem ředitelky školy k minulým návrhům
 • Seznámení zástupců tříd s charitativním projektem „Krabice od bot“
 • Nové návrhy jednotlivých tříd

Předložené návrhy

 • Zesílení dozorů na 1. stupni
 • Stolní fotbálek a více možností zábavy pro žáky o přestávkách
 • Stojany na kola pro 1. stupeň
 • Nové fotbalové branky na venkovním hřišti na hřišti 2. stupně
 • Halloweenské besídky ve škole – možnost organizovat žákovským parlamentem
 • Jiná možnost rychlého občerstvení ve škole – např. pečivo do škol
 • Zrcadla na všechna WC pro žáky
 • Zřízení veřejné Wi-Fi sítě pro žáky
 • Školní turnaje v různých sportovních aktivitách na 2. stupni (turnaje mezi třídami) např. vybíjená, přehazovaná, stojní tenis, basketbal aj.
 • V rámci praktických činností zkontrolovat a opravit vybavení tříd (např. židle a lavice)
 • Výměna dosluhujících lavic v některých učebnách např. učebna p. Hladíkové
 • Ve třídách s interaktivní tabulí či projektorem závěsy či žaluzie na okna (týká se především 1. stupně)
 • Jiná učebna pro výuku fyziky pro žáky 9. ročníku (kvůli nedostatečné výšce lavic – učebna p. Bednářové)
 • Nástěnné hodiny ve všech učebnách a v tělocvičně (1. a 2. stupeň)

Příští zasedání proběhne 20. 12. 2019 formou vánoční besídky.