• Zesílení dozorů na 1. stupni.
  Při problému je důležité vyhledat dozor na chodbě.
 • Stolní fotbálek a více možností zábavy pro žáky o přestávkách.
  Na 1. stupni nelze realizovat z důvodu úzkých chodeb. Na 2. stupni v jednání v rámci dotačního projektu města. Na druhém stupni o fotbálku neuvažujeme, tedy neřešíme. Na 1. stupni uvažujeme o výukových interaktivních prvcích, ale ne o fotbálku.
 • Stojany na kola pro 1. stupeň
  V rámci bezpečnosti pro 1. stupeň stojany nebudou.
 • Nové fotbalové branky na venkovním hřišti na hřišti 2. stupně.
  Je potřeba informovat tělocvikáře a ten musí podat žádost na nákup nových branek.
 • Halloweenské besídky ve škole – možnost organizovat školním parlamentem
  V kompetenci třídních učitelů, potřeba povolení rodičů.
 • Jiná možnost rychlého občerstvení ve škole – např. pečivo do škol.
  Nelze zajistit z důvodu Pamlskové vyhlášky – viz návrhy z prvního zasedání.
 • Zrcadla na všechna WC pro žáky
  V současné době dochází na škole ke špatnému zacházení s toaletním papírem na žákovských toaletách. Toaletní papír bývá často poházen po zemi a dochází k velkému plýtvaní. Až se tato situace zlepší ze strany žáků, vedení začne řešit zrcadla na toaletách pro žáky.
 • Zřízení veřejné Wi-Fi sítě pro žáky
  Bylo by nutné zadat jednotlivé přístroje do sítě – přílišná časová náročnost. Při využívání Wi-Fi sítě žáky by došlo k zahlcení sítě. Z tohoto důvodu nelze spustit pro žáky.
 • Školní turnaje v různých sportovních aktivitách na 2. stupni (turnaje mezi třídami) např. vybíjená, přehazovaná, stojní tenis, basketbal aj.
  Podat požadavek tělocvikáři. Možnost realizace v odpoledních hodinách, pokud by byl zájem žáků.
 • V rámci praktických činností zkontrolovat a opravit vybavení tříd (např. židle a lavice).
  Pokud se ve třídě vyskytnou lavice a židle, které mají povolené šrouby nebo jsou poškozené, musí správce učebny napsat danou závadu do sešitu závad, který zajistí opravu.
 • Výměna dosluhujících lavic v některých učebnách např. učebna p. Hladíkové
  V lednu 2020 proběhne výměna lavic a židlí ve třídě p. Hladíkové.
 • Ve třídách s interaktivní tabulí či projektorem závěsy či žaluzie na okna (týká se především 1. stupně)
  O žaluzie musí vždy zažádat správce učebny. Kdo o žaluzie zažádal, bylo mu vyhověno.
 • Jiná učebna pro výuku fyziky pro žáky 9. ročníku (kvůli nedostatečné výšce lavic – učebna p. Bednářové)
  V jednání. Výška lavic v učebně bude zkontrolována.
 • Nástěnné hodiny ve všech učebnách a v tělocvičně (1. a 2. stupeň)
  Hodiny do tělocvičen a tříd budou řešeny z nového rozpočtu.