• počet zúčastněných: 21 zástupců
 • počet nepřítomných: 21 zástupců

Cíle 4. zasedání

 • Seznámení zástupců tříd se stanoviskem ředitelky školy k minulým návrhům
 • Zrušení návrhu o úklidu pozemku školy žáky z bezpečnostních důvodů
 • Zrcadla na WC možno nainstalovat pouze za podmínky, že žáci omezí plýtvání s toaletním papírem a papírovými utěrkami
 • Realizace kampaně „Nenič školu, šetři ji pro sebe i své okolí“, jejímž cílem bude upozornit žáky na již zmíněné plýtvání a ničení majetku školy např. prokopnuté dveře na chlapeckých záchodech
 • Vedením kroniky parlamentu pověřena žákyně Leontýna Hlivková

Příští zasedání proběhne 14. února 2020.

Předložené návrhy

 • Zesílení hlasitosti zvonků z důvodu špatné slyšitelnosti v některých učebnách a seřízení, aby zvonily ve stejnou dobu.
 • Kontrola, oprava plotu u školního hřiště v ul. Školní.
 • Zpřísnění bezpečnosti na školním pozemku a zabránění vstupu cizích lidí (např. prostor u školního hřiště v ul. Školní).
 • Změna výzdoby v prostorách budovy 1. stupně a ve staré budově 2. stupně.
 • Vymýšlení společné akce pro členy parlamentu (sportovní akce, výlet).
 • Využití bezbariérového výtahu žáky např. se zlomenou nohou. – Jak lze použít?
 • Možnost využití interaktivní tabule žáky v učebnách s těmito tabulemi nebo projektory (např. příprava prezentací, referátů, kvízů pro spolužáky aj.).
 • Zesílení hlasitosti zvonků z důvodu špatné slyšitelnosti v některých učebnách a seřízení, aby zvonily ve stejnou dobu.
 • Kontrola, oprava plotu u školního hřiště v ul. Školní
 • Zpřísnění bezpečnosti na školním pozemku a zabránění vstupu cizích lidí (např. prostor u školního hřiště v ul. Školní)
 • Změna výzdoby v prostorách budovy 1. stupně a ve staré budově 2. stupně
 • Vymýšlení společné akce pro členy parlamentu (sportovní akce, výlet)
 • Využití bezbariérového výtahu žáky např. se zlomenou nohou. – Jak lze použít?
 • Možnost využití interaktivní tabule žáky v učebnách s těmito tabulemi nebo projektory (např. příprava prezentací, referátů, kvízů pro spolužáky aj.)