• počet zúčastněných: 24 zástupců
 • počet nepřítomných: 18 zástupců

Cíle 5. zasedání

 • Seznámení zástupců tříd se stanoviskem ředitelky školy k minulým návrhům.
 • Projednání kampaně „Nenič školu, šetři ji pro sebe i své okolí“, jejímž cílem bude upozornit žáky na již zmíněné plýtvání a ničení majetku školy např. prokopnuté dveře na chlapeckých záchodech.
 • Vedením kroniky pověřená Alena Hlavatá.
 • Příští zasedání proběhne 6. března 2020.

Předložené návrhy

 • Přihlášení školy do tvorby z recyklovaných materiálů = Recyklohraní ( zajistí vyučující výtvarné výchovy a pracovních činností)
 • Příští zasedání proběhne v učebně p. uč. Bednářové za účelem práce na plakátech s využitím interaktivních technologií – promítání návrhů
 • Udržování pořádku ve třídách [opakované téma]
 • Další způsoby zamezení ničení školního majetku – projekt ŽP na dalších zasedáních
 • Zacelit díru v zábradlí na schodišti u dílen
 • Dotaz žáků na zachování speciálních tříd i v 9. ročnících
 • Návrh na exkurzi do Parlamentu ČR
 • Možnost spolupráce žákovských parlamentů z různých škol
 • Návrhy na společné akce ŽP (bowling, lezecká aréna, společný víkend)
 • Nové projekty pro jiné lidi či zvířata (již v minulosti „Tašky pro seniory“ a jiné…) např. „Malování triček“
 • Přesunout termíny třídních schůzek na 1. a 2.stupni na rozdílné termíny
 • Návrhy na zlepšení chodu školní jídelny např. „Anketa – Jídlo na přání“