Dne 26. února 2020 se konalo na Gymnáziu v Kadani okresní kolo zeměpisné olympiády pod záštitou DDM Domeček v Chomutově. Naši školu reprezentovali za 6. ročníky Sára Vágnerová, za 7. ročníky Michaela Káňová a za 8.–9. ročníky David Le. Všichni 3 zdařile prošli jak prací s atlasem, tak písemným testem a praktickou částí. Přestože nepostoupili do krajského kola, za účast a snahu jim patří poděkování a pochvala.