V květnu se naše škola zúčastnila  projektu Průša 3D tiskárny do škol za účelem získat 3D tiskárnu zdarma. Třída 5. C se tohoto úkolu zhostila prvotřídně. Cílem našeho projektu bylo vytvořit pomůcku pro mladší spolužáky. Konkrétně žáci navrhli a vytiskli na 3D tiskárně vzory podstatných jmen. Projekt se nám podařilo úspěšně splnit a nyní je 3D tiskárna naše. Náš projekt je zveřejněný na https://www.printables.com/cs/education Tímto děkuji všem žákům z bývalé třídy 5. C.

Zuzana Fučíková,
třídní učitelka