První zasedání parlamentu proběhne v pátek 10. 11. 2023 od 6,55 h v budově ZŠ ve Školní ulici.

·           Zvolení zástupci obdrží na prvním zasedání parlamentu certifikát o tom, že se stávají členy žákovského parlamentu. 🙂

Cíle žákovského parlamentu jsou:

• Rozvoj vzájemné komunikace, posílení vztahů mezi žáky, učiteli, vedením a ostatními pracovníky školy.

• Spoluúčast žáků na organizaci školy.

• Možnost žáků vyjadřovat své názory, aktivně přistupovat k jejich řešení, vznášet náměty a návrhy a realizovat plánované akce.

• Zlepšení klimatu školy, zvýšení odpovědnosti a pocitu sounáležitosti se školou.

• Zlepšení komunikace a navázání partnerského vztahu.

• Posílení důvěry ve schopnosti žáků.

Ostatní důležité věci si společně řekneme na 1. zasedání.

Těším se na spolupráci a předem děkuji. Hrazdirová 🙂