počet zúčastněných:   24 zástupců

počet nepřítomných:   10 zástupců (chybí zástupci tříd 6. B, 7. C, 8. A, 8. B)

Cíle 1. zasedání :

 • Seznámení zástupců tříd se stanoviskem ředitelky školy k minulým návrhům.
 • Seznámení zástupců tříd s výsledkem charitativního projektu „Krabice od bot“.
 • Informace o schránce důvěry – předání letáku jednotlivým třídám.
 • Předání dotazníků pro třídy – spokojenost se školou a akcemi – vyplnění tříd do 12. 1. 2024 a předání na schůzce parlamentu.
 • Nové návrhy jednotlivých tříd.

příští zasedání proběhne

12. 1. 2024

Předložené návrhy:

 • Zástupci tříd neměli žádné návrhy, proto jsme přešli k otázce:

„Jaké akce na škole vás nejvíce baví a nebo chcete mít?“

 • Odpovědi:

„Líbilo se nám“:

 • Divadlo
 • Vánoční tradice
 • Den cesty
 • Cesta za pokladem
 • Výlet do Prahy

„ Chtěli bychom více“:

 • Exkurze
 • Spaní ve škole
 • Sportovní dny
 • Výlety
 • Škola v přírodě

Úkoly na příští zasedání:

 • Vytvořit návrh loga žákovského parlamentu (může se zúčastnit jednotlivec nebo třída, přinese ho předložit zástupce třídy 12. 1. 2024 na zasedání parlamentu).
 • Hlasování o nejlepší logo žákovského parlamentu.
 • Vyhodnocení akcí „Vánoční jarmark“ a „Člověče, nezlob se“.
 • Předložení dotazníků jednotlivých tříd ohledně akcí školy.
 • Seznámení žáků s akcí „Týden naruby“- jestli by měli žáci zájem.
 • Zájem o Burzu knih mezi žáky i pedagogy – směna knih nebo prodej za ceny?