počet zúčastněných: 22 žáků      počet nepřítomných: 12 žáků

Cíle 6. zasedání:

 •  „Ukliďme si Česko“ – 3. 4. 2024 – poděkování žákům, kteří se zúčastnili, především žákům z 1. stupně. Na 2. stupni malá účast – 9 žáků.
 • Schránka důvěry bude příští týden 22. 4. – 26. 4 2024 využita, jako schránka na vhazování ankety „Jídlo na přání“. – předaní lístečků na anketu zástupcům parlamentu.

Na 1. stupni se lístečky budou vhazovat do připravené krabice.

 • 3. 6. bude probíhat akce „Den cesty“ – výběr žáků z nabídky tras.

V příštím roce možnost zapojení i 1. stupně?

 • Nová pravidla využívání herních prvků (taburety, chodící prvky, ping pong, šachy) – zatím nepředložena pravidla a dozory nad herními prvky (stolní tenis a sedáky)– 9. A – žáci 9. A! – předány na žákovském parlamentu.
 • Kdo by chtěl využívat boudu na ukládání kol, dotaz na ukládání kol i na 1. stupni.
 • Preventivní akce pro žáky 9. ročníků – v 2. polovině dubna 2024 „Blázníš? No a!“ – 19. 4. – 9. A, 22. 4. – 9. B, 24. 4. – 9. C. – začátek v 8.00 – 13,00 hod. – vybírána částka 50,-. Program bude probíhat bez vyučujících jen se třídou.
 • 17. 4. Den otevřených dveří „Centrum duševního zdraví – Naděje“ od 13 -16 hod.
 • Zájem o preventivní přednášku o „Duševním zdraví“ pro rodiče a jiné rodinné příslušníky  – formou kavárny. Zašlu rodičům koncem dubna 2024.
 • Zájem žáků půjčit nějaké deskové hry na přestávku. K vypůjčení u p. Hrazdirové na základě domluvy s TU a podpisu. Zjistit zájem tříd- Jaký je zájem tříd? – třídy zájem nemají.
 • Informovat o výskytu dětského gangu, který je tvořen z dětí ze ZŠ Heyrovského, ZŠ Školní, ZŠ Kadaňské – informace od dětí, jestli něco vědí.
 • Prostor pro soc. pedagogy – Informace o akci „Sport – Mezi bloky“.
 • příští zasedání proběhne 20. 5. 2024
 • Projednání projektu žáků ŽP „Nenič školu, šetři ji pro sebe i své okolí“, jejímž cílem bude upozornit žáky na již zmíněné plýtvání a ničení majetku školy např. prokopnuté dveře na chlapeckých záchodech, polepené lavice žvýkačkami, na záchodech naházené nikot. sáčky na stropě. – Kdo už nafotil nějaké fotky? – žákyně z 9. C nějaké nafotila a předá p. Hrazdirové.
 • Spokojenost s využitím školního hřiště o přestávkách. Zjistit, kdo zajišťuje dozor na hřišti.
 • Návrh akcí na konec školního roku – 9. A a 9. C budou mít předposlední den rozloučení na školním hřišti, dále by děti chtěly vyjet jako celá škola do divadla.
 • Prostor k návrhům a diskuzi pro žáky.