Školní vzdělávací program
pro základní vzdělávání Škola - klíč pro život

Prevence rizikového chování

  • Mgr. Pavlína Švecová, školní metodik prevence rizikového chování pro 1. stupeň
  • Mgr. Jana Landováškolní metodik prevence rizikového chování pro 2. stupeň

Kontakty

Náplň práce metodika prevence rizikového chování

  • Připravujeme a realizujeme aktivity zaměřené na prevenci projevů rizikového chování a sledujeme jejich účinnost.
  • Sledujeme aktuální situaci ve škole a neodkladně řešíme vzniklé problémy.
  • Poskytujeme metodickou pomoc pedagogům v oblasti prevence.
  • Spolupracujeme se školním speciálním pedagogem a výchovným poradcem.
  • Spolupracujmee s institucemi, které zajišťují odbornou pomoc k problematice prevence