Školní vzdělávací program
pro základní vzdělávání Škola - klíč pro život

Auto*mat Na Zelenou

Hlavním cílem projektu Auto*mat Na Zelenou je zajistit vyšší bezpečnost dětí na cestě do školy. Zvýšit počet žáků, kteří se dopravují do školy pěšky nebo na kole. Upevnit a vštípit pravidla silničního provozu a dopravního chování. Dále pak zvýšit informovanost o možnostech přepravy na kratší vzdálenosti s ohledem na trvale udržitelný rozvoj a podnítit tak zájem o environmentalistiku (výchova k občanství a ke zdraví, zdravému životnímu stylu). Zapojit rodiče a žáky školy do jednání o dopravní situaci v okolí školy a vzhledu města Chomutov.

Město v rámci programu obnovy řeší problémově lokality a přijímá podněty od občanů. V únoru a březnu 2010 je na řadě třetí vlna této iniciativy, která se mimo jiné týká též ulice Beethovenovy a Školní. Základní škola Školní v rámci tohoto projektu příležitosti využije k projednání vlastních podnětů týkajících se dopravy v okolí školy a se zastupiteli města o nich bude následně jednat.)

Využití a přínos projektu pro dlouhodobou strategii rozvoje školy

  • Zjištění a odstranění rizikových míst v okolí školy z hlediska dopravní bezpečnosti, vznik dlouhodobé strategie školy na podporu udržitelné mobility.
  • Zajištění možnosti dopravy do školy na kolech, bruslích, skateboardu a jiných šetrných způsobů dopravy, zbudování cyklostezky do školy, celkové zlepšení dopravně bezpečnostní situace v okolí školy.
  • V rámci ŠVP je dopravní výchova zahrnuta do výuky několika předmětů, do budoucna plánujeme rozšíření výuky i praktických aktivit (jedno- a vícedenní cyklistické kurzy, závody na kolečkových bruslích…).
  • V případě úspěšné realizace projektu bychom chtěli seznámit širší veřejnost s projektem, nabídnout možnosti a  zkušenosti dalším školám.
  • Nadále spolupracovat s Policií ČR a rozvíjet tak dopravní gramotnost, spolupracovat s Magistrátem města Chomutov ve smyslu dalšího rozvoje turistických a cyklistických tras.
  • Spolupráce s městem v rámci programu obnovy – město Chomutov řeší problémové lokality a přijímá podněty od občanů. ZŠ Školní v rámci tohoto projektu příležitosti využije k projednání vlastních podnětů týkajících se dopravy v okolí školy a se zastupiteli města o nich bude následně jednat.
  • Zbudování plně funkčního uzamykatelného přístřešku pro jízdní kola.
  • Dalším krokem je zbudování venkovní učebny, která bude korespondovat s přístřeškem na kola.
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/oBSafahB-Zs" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>