Školní vzdělávací program
pro základní vzdělávání Škola - klíč pro život

Projekt Dílny

Naše škola je zapojena do projektu „Dílny – jak přilákat žáky do středních odborných škol“. Tento projekt je zaměřen na spolupráci s odbornými učilišti a středními školami v Chomutově a blízkém okolí spolupracujícími v rámci projektu. Cílem je seznámit žáky s nabídkou středního školství a možností dalšího uplatnění po absolvování střední školy.