Školní vzdělávací program
pro základní vzdělávání Škola - klíč pro život

Dotační program MŠMT ČR: Třídím, třídíš, třídíme – přírodu chráníme

V rámci dotačního programu MŠMT ČR Podpora environmentálního vzdělávání ve školách v roce 2008 získala škola na základě zpracovaného projektu Třídím, třídíš, třídíme částku 63 500 Kč.

 

Cílem projektu bylo:

 • zmapovat situaci v rodinách žáků, zda třídí odpad
 • naučit žáky zpracovat odpadový materiál netradičním způsobem
 • působit na žáky tak, aby si všímali prostředí, ve kterém žijí
 • poskytnout žákovi základní informace o tom, jak může přispět k ochraně životního prostředí
 • naučit žáky získané informace zpracovat a prezentovat
 • prohloubit v dětech lásku a vztah k přírodě

 

Žáci v rámci projektu:

 • vyplnili dotazníky zaměřené na třídění odpadu
 • výtvarně využili odpadový materiál
 • sbírali papír, hliník, plastová víčka
 • třídili plasty
 • fotografovali prostředí města Chomutova
 • navštívili recyklační firmu KAMAplast s.r.o. v Brňanech u Mostu
 • navštívili Selský dvůr v Brňanech u Mostu
 • prezentovali získané informace v rámci projektového dne
 • pro žáky 1. stupně byly zakoupeny knihy zaměřené na ekologii